<linearGradient id="sl-pl-bubble-svg-grad01" linear-gradient(90deg, #ff8c59, #ffb37f 24%, #a3bf5f 49%, #7ca63a 75%, #527f32)
Bezig met laden ...

Adam Ritter

              Zur Deutschen version, klicken Sie auf diesen Link

HET LEVENSVERHAAL VAN ADAM RITTER

inhoud:  

Inleiding

Hoofstuk 1.  De geboorte van Adam Ritter.

Hoofdstuk 2.  De wijde wereld in!

Hoofdstuk 3.  Militaire Dienst.

Hoofdstuk 4.  Adam Ritter en Louisa Weimar

Hoofdstuk 5.  Een spoorlijn naar Neukirchen!

Hoofdstuk 6.  De Eerste Wereldoorlog 1914-18.

Hoofdstuk 7. Ik wil er voor leven en werken, dat ook minder bedeelde mensen het beter krijgen.

Hoofdstuk 8.  Adam Ritter en Anna Katharina Combecher.

Hoofdstuk 9. Een bijzondere Belijdenis van Anneliese Ritter.

Bijlagen: 

Georg Schornstein uit Neukirchen.

De Nikolai kerk in Neukirchen.

 

Inleiding:

Adam Ritter, de opa van mijn vrouw, een verhaal over zijn jeugd, zijn twee huwelijken, zijn vier dochters,  zijn strijd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en zijn werk voor de SPD, de Sociale Democratische Partij in Duitsland.

                            ADAM RITTER

Het levensverhaal was in grote lijnen opgeschreven op een A4-tje door een van de dochters van Adam Ritter.   Margarethe, Gretchen Richard-Ritter schreef, 81 jaar oud, in 1994  een jaar voor haar overlijden dit verhaal naar aanleiding van het 75-jarige bestaan van de SPD-Neukirchen.  Verder is het verhaal door ondergetekende uitgewerkt met hulp  en informatie van de jongste dochter van Adam Ritter, Anneliese Heinzler-Ritter.

Hoofstuk 6 gaat  over de Eerste Wereldoorlog, en over deze periode is weinig bekend,  over hoe Adam Ritter en zijn gezin deze tijd is doorgekomen.  Dit hoofstuk berust voor een deel op feiten en informatie uit boeken over de geschiedenis van de stad Neukirchen,  de gebeurtenissen rond het gezin van Adam Ritter zijn door ondergetekende geromantiseerd.

Bert Tenthof van Noorden.

1. De geboorte van Adam Ritter

Wat speelde zich af in het Duitsland in de periode dat Adam Ritter geboren werd, hier een kleine terugblik in de geschiedenis.  Frankrijk was bang voor de invloed van het Pruisische koningshuis. Frankrijk accepteerde niet dat een familielid van de Pruisische koning, Leopold van Hohenzollern,  op de Spaanse troon terecht zou komen.

Leopold Stefan Karel Anton Gustaaf Eduard Tassilo van Hohenzollern-Sigmaringen (Krauchenwies, 22 september 1835 — Berlijn, 8 juni 1905)

Dit leidde tot de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871.  Ondanks het bezit van moderne wapens waren de Fransen niet tegen het Duitse leger opgewassen. De Duitsers wonnen snel terrein. Ze versloegen de Fransen in de Elzas Lotharingen en het Franse leger kon niet anders dan zich terugtrekken. Keizer Napoleon III voerde zelf een ander Frans leger aan. Hij ging op weg naar Metz om de Franse troepen daar te hulp te komen. Maar bij Sedan ging het mis. De Duitsers wisten de strategische gelegen heuvels rond Sedan in te nemen. Ze omsingelden de Fransen, die zich terugtrokken in de stad. Uiteindelijk gaf Napoleon de strijd op. Op fort Sedan werd de witte vlag gehesen, als teken van overgave. De Fransen waren woedend: de keizer had hen in de steek gelaten, het land verraden.  Duitsland had de oorlog gewonnen.

                                    Pruisen tot 1871.

Na de Frans-Duitse oorlog werd in Versailles op 18 januari 1871 het Duitse keizerrijk uitgeroepen, en de koning van Pruisen, Wilhelm I, tot keizer  gekroond. De onder leiding van Pruisen gevormde staat was een politieke, militaire en door de snelle industrialisatie in de voorgaande decennia, economische grootmacht. Rijkskanselier (de Duitse minister-president) Otto von Bismarck was tevreden met de bestaande grenzen maar zag Duitsland wel als omsingeld door de sterke mogendheden, Rusland en Frankrijk. Deze snellere opkomst van een militaire, economische en politieke macht vonden de buurlanden maar niks.

In deze periode was Adam Ritter  geboren op 3 augustus 1876 in Neukirchen-Knüll, een stad in het Noord-Hessische Schwalm-Eder gebied. Zijn moeder, Elisabeth Ritter, was toen 24 jaar oud en ongehuwd,  zij kwam van het dorpje Rekederode, bij Bad-Hersfeld, en was een dochter van landbouwer Heinrich Ritter en Anna Margaretha BerckElisabeth werkte, toen Adam werd geboren, op de boerderij van Justus Riffer in de “Hinter Gasse” 221 in Neukirchen.

Regio Neukirchen (Knüll), kaart met de in het verhaal voorkomende plaatsen en dorpen.

Uit mondelinge overlevering weten we dat de vader van Adam een dienstknecht was met de naam Oppermann, en uit onderzoek weten we dat er in die tijd in het nabijgelegen dorp Schorbach bij Nausis een knecht woonde met de naam Adam Heinrich Oppermann, maar verdere aanknopingspunten zijn er niet, maar met de nieuwe technieken op het gebied van DNA onderzoek zou dit nog te achterhalen zijn.

Geboorte acte Adam Ritter, foto, genomen van het geboortenboek dat zich bevind in het gemeentehuis in Ottrau.

Elisabeth Ritter trouwde zes jaar later, in 1882 (12-8-1882), met Heinrich Damm, een dienstknecht uit “Kleinropperhausen” een gehucht van slechts enkele huizen, zes km van Neukirchen. Heinrich Damm was een zoon van Jacob Damm en Anna Katharina Koch.     Uit het huwelijk van Heinrich en Elisabeth werden vier kinderen geboren:  Justus Damm, geboren 2 juni 1883,  Heinrich Johannes Damm, geboren 8 juli 1885,   Anna Maria Damm, geboren 23 december 1887,  en  Heinrich Damm, geboren 28 jui 1891, allen geboren  in Neukirchen.  Adam groeide  op onder eenvoudige omstandigheden  in een gezin met vier  jongere stiefkinderen en doorliep in Neukirchen de basisschool.

In 1888 stierf de Duitse keizer, Willem I, zijn zoon Frederik Willem volgde hem op. Hij luidde een nieuw tijdperk in . Duitsland was niet langer tevreden met de bestaande situatie, maar wilde een belangrijkere plaats op het wereldtoneel. In 1892 sloten Frankrijk en Rusland een bondgenootschap. De Frans-Russische Alliantie was een geheim verdrag. De alliantie kwam tot stand op 17 augustus 1892 tijdens een bezoek van tsaar Alexander III aan de Franse president Félix Faure. Het was een stap in de richting van de Eerste Wereldoorlog.

2. De wijde wereld in!

In 1892, Adam was toen zestien jaar oud,  vertrok hij,  op de dag na zijn confirmatie in de protestantse “Nikolaikerk” van Neukirchen, met de postkoets naar het nabij gelegen Treysa.

“Weihnachten in der Schwalm” van 1896, (copyright Lagis-Hessen.de).

In Treysa ging Adam voor de eerste keer in zijn leven, met de trein naar het plaatsje Hamm in Westfalen, waar hij het kleermakers ambacht leerde.  Tijdens zijn driejarige stageperiode, kon hij geen enkele keer naar huis reizen. En toen hij vervolgens het geld voor de thuisreis bij elkaar gespaard had, ging hij na de lange treinreis het laatste stuk niet met de postkoets, maar legde de afstand tussen Treysa en Neukirchen, zo’n twaalf kilometer te voet af.    Toen Adam vanaf een heuvel bij het dorp Riebelsdorf,  in de verte zijn geboortestad Neukirchen zag liggen, sprongen bij hem de tranen in de ogen. In de heldere verte, aan een onbewolkte hemel zag hij eindelijk de prachtige toren van de Nicolaaskerk, en hoorde hij de warme klanken van de klokken.   O! wat welden er toen ineens een gevoelens op in zijn borst! Hij had er geen woorden voor, was niet in staat ze te beschrijven. Hij bekeek de glooiing van het landschap. Wat ging zijn hart te keer, hij rende het laatste stuk naar huis, daar zag hij eindelijk de stadspoort, (Treysaer Tor). Hij rende de stad binnen en sloeg gelijk  links af de ziekenhuis-steeg in naar het huis van zijn ouders, op nummer 37, (Hospitalgasse). Wat zullen zijn ouders blij geweest zijn, toen hij het huis binnenstormde!

De stad Neukirchen, foto genomen vanaf Riebelsdorf, anno 2018.

Adam bracht de jaren tot en met de eeuwwisseling door in Nordrhein-Westfalen als kleermakers-gezel. Na zijn gilde- of meesterproef mocht hij zich meester-kleermaker noemen.

In deze periode werd het gezin van Heinrich Damm en Elisabeth Ritter zwaar getroffen, hun negen jarige dochter Anna Maria overleed op 9 oktober 1896.  Thuis, waren toen nog alleen de drie jongere broers van Adam; Justus 13 jaar oud, Johann 11 jaar oud en Heinrich 5 jaar oud.

3. Miltaire Dienst.

Zijn militaire diensttijd bracht Adam Ritter door bij de Konings Huzaren in Bonn. Dit Huzaren regiment Koning Wilhelm I, nr. 7, of ook wel de “Bonner Huzaren” genoemd, bestond hoofdzakelijk uit kavallerie soldaten, (had Adam Ritter bij de boeren in Neukirchen leren paardrijden?).

            Huzaren uniform, (copyricht Genwiki.Genealogy.net).

Zij droegen prachtige uniformen, met een Russisch blauwe wapenrok en een huzaren muts met een felle kleur rood, met voorop het wapen van de koning.

Dit garde regiment was in eerste instantie opgericht voor het bewaken van Koning Frederik Wilhelm IV van Pruisen, maar kreeg later de benaming van “Regiment Koning Wilhelm I”.  Adam Ritter diende bij dit regiment rond het jaar 1900 onder kommandant Friedrich von Hertsberg.

In die tijd, onder Keizer Wilhelm I,  was men dienstplichtig tussen het 17de en 45ste levensjaar. Iedere dienstplichtige kon tussen zijn 20ste en 39ste levensjaar worden opgeroepen voor het leger of de marine.

De verplichte dienst was onderverdeeld in:

 1. De actieve verplichte dienst.
 2. De reserve dienst.
 3. De “Landwehr” dienst, (reservetroepen met een verminderde strijdkracht).
 4. De vervangende reserve dienst.

                                 Huzaar Regiment Koning Willem 1.

De actieve dienstplicht duurde bij de infanterie 2 jaar, en bij de cavalerie en rijdende artillerie 3 jaar.  Jonge mannen die gestudeerd hadden of het een jarige examen haddden gehaald en zich financieel konden kleden, konden hun  dienstplicht als zogenaamde eenjarige vrijwilliger vervullen. Zij moesten zich tussen hun 17de en 23ste levensjaar melden. Het examen bestond uit drie talen, (Duits en twee vreemde talen), evenals aardrijkskunde, geschiedenis, literatuur, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

De eenjarige vrijwilligers mochten, indien mogelijk zelf hun troepen onderdeel kiezen en dienden een jaar. Na zes maanden  actieve dienst werden ze bevorderd tot korporaal.  Als zij geschikt waren, werden ze opgeleid tot officieren of onderofficieren van de reserve en de landwehr.  Zij die uit de actieve dienst werden ontslagen gingen over naar de reserve. De reserve dienst duurde zo lang, tot samen met de actieve dienst 7 jaren waren verstreken. Reservisten moesten nog wel verplicht, over een duur van 8 weken aan oefeningen deelnemen.

                            Ombekende Huzaar,                                                        copyright collectie “Huis Doorn”.

Uit bewaard gebleven papieren van Adam Ritter bleek, dat hij 37 weken in actieve dienst was geweest. Dat zou dus kunnen betekenen dat Adam Ritter zich aangemeld had als eenjarige vrijwilliger, en toen gekozen had voor de Bonner Huzaren, en na een half jaar (26 weken) bij de reserve was terecht gekomen, en daarna nog een aantal weken aan verplichte oefeningen had deelgenomen. Het soldij van een soldaat was in die tijd gemiddeld 9 RM per maand en als onderofficier 13 RM, ( 1 Reichs Mark zou nu ongeveer een waarde hebben van 4 euro,  10 en 20 Reichs Mark biljetten  uit 1930 hebben voor verzamelaars nu een waarde van duizend euro ).

Aan het begin van deze 20e eeuw zochten Duitsland en andere Europese grootmachten steeds meer steun in eigen bondgenoot-schappen.  Er waren twee bondgenootschappen:   De Triple Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië, en de Triple Entente van Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland.  Een bondgenootschap had voordelen en nadelen. Een voordeel was dat je geholpen werd wanneer je in een oorlog terecht kwam, maar het bijkomende nadeel was dat je zelf ook moest helpen als het land waarmee je een bondgenootschap had gesloten in een oorlog verzeild raakte.

4. Adam Ritter en Louisa Weimar

Aan het begin van de 20e eeuw keerde Adam Ritter terug naar Neukirchen. Hij begon een Heren-kleermakerij en trouwde met Louisa Weimar.

           Huwelijksacte Adam Ritter en Louisa Weimar, (https://www.lagis-hessen.de/pstr).

De hier vertaalde huwelijksacte luidde als volgt:

Huwelijksacte no 3.                                                                                                       Neukirchen, de vierde maart duizend negen honderd en vijf.                      Voor de ondergetekende griffier verschenen vandaag met het doel een huwelijk te sluiten.                                                                                                               1. De Meester-kleermaker Adam Ritter ,  als persoonlijkheid bekend, van evangelische Religie, geboren de derde augustus van het jaar duizend acht honderd zes en zeventig te Neukirchen regio Ziegenheim wonende te Neukirchen, grondstuk nr. 37. Zoon van de ongetrouwde Elisabet Ritter, nu getrouwde Damm, wonende te Neukirchen,

2. De Louisa Weimar, zonder beroep,  als persoonlijkheid bekend, van evangelische Religie, geboren de eerste september van het jaar duizend acht honderd vier en zeventig te Neukirchen, regio Ziegenheim, wonende te Neukirchen, grondstuk nr. 71. Dochter van Meester-schoenmaker Johann Adam Weimar, wonende te Neukirchen en zijn overleden echtgenote Wilhelmine Philippine, geb.Bechtold, laatst wonende in Neukirchen.

Als getuigen waren gekomen en aanwezig:                                                                  3. De Meester-schoenmaker Claus Heinrich Manty, als persoonlijkheid bekend, 60 jaren oud, wonende te Neukirchen, grondstuk 69½. 

4. De schoorsteenveger Georg Heinrich Knierim, als persoonlijkheid bekend, 29 jaren oud, wonende in Neukirchen, grondstuk no 23.

De griffier richtte zich een voor een tot de verloofden en na elkaar de vraag:  Of zij dit huwelijk met elkaar wilden aangaan, de verloofden bevestigden dit, en de griffier sprak hier op uit, dat zij krachtens het Burgelijken Wetboek nu wetterlijk verbonden Echtgenoten waren.  Voorgelezen, goed gekeurd en ondertekend:        Adam Ritter      Louisa Ritter, geb. Weimar     Claus Heinrich Manty     Georg Heinrich Knierim De Griffier     Weber        De overeenstemming met het hoofdregister akkoord,   Neukirchen 4 maart 1905      de Griffier     Weber.

                      Huis ” Am Rathaus 8″.  anno 2020.

 

De heer Friedrich Weber, was niet alleen ambtenaar of griffier, hij had meerdere functies, zo was hij ook zadelmaker, de stads-politieagent, en vanaf 1905 ook burgemeester van de Stad Neukirchen.

Adam Ritter woonde voor het huwelijk in het huis “Am Rathaus 8”, binnen de stadsmuren. In de 70-tiger jaren werden hier voor de aanleg van een nieuwe doorgaande straat en de bouw van een nieuw Gemeentehuis een 15 tal huizen afgebroken, maar Am Rathaus 8 is blijven staan!

Kleermaker Adam Ritter met dochter Käthe en Liesl, en met een leerjongen. In benedenraam Louisa Weimar, Voor hun huis aan de Kurhessenstrasse, foto 1910

 

Nadat zij getrouwd  waren gingen Adam en Louisa wonen aan de Kurhessenstrasse, ook wel genoemd “Haus Krommes”. Dit huis werd in 1982 afgebroken en door nieuwbouw vervangen, ( In het grote huis woonde ook de familie van Friedrich Krommes).

Uit het huwelijk van Adam en Louise  werden drie dochters geboren:    – Elisabeth (Liesl) Ritter, geboren, Neukirchen, 10 juni  1906   – Katharina (Käthe) Ritter, geboren, Neukirchen 22 maart 1908    – Margarethe Anna (Gretchen) Ritter, geboren, Neukirchen 19 oktober 1913.

Schoenmaker en boer Johann Adam Weimar, met dochter Louisa, en kleindochters Käthe en Liesl (1909/1910 in de Kirchgasse).

 

Het jonge gezin groeide op in een tijd met veel veranderingen. een nieuwe waterleiding werd in de stad aangelegd, Neukirchen werd aangesloten op het landelijke spoornetwerk en spanningen in Zuidoost-Europa waren de eerste tekenen van een naderende oorlog.   Tussen 1913 en 1915  kregen de huizen electrische verlichting.  Maar verder was Neukirchen een typische stad van handwerkers en akkerbouwers, en ook de aansluiting op het spoornetwerk in 1907  bracht daar geen verandering in.

 

5. Een spoorlijn naar Neukirchen !

                                Spoorweg medewerkers, met rechts gastarbeiders uit Servie

Op 31 juli 1907 was de spoorverbinding tussen Treysa via Niederaula naar Bad Hersfeld gereed, en kreeg Neukirchen een treinstation. De aanleg van het spoor was een hele belevenis voor de streek, en de kranten schreven er uitgebreid over.

Neukirchen, 26 juli . De  31ste juli wordt ter gelegenheid van de ingebruikname van de spoorlijn Treysa – Hersfeld,  en de ingebruikname van de nieuwe waterleiding, een feest georganiseerd in het Stadspark.

                                                                              Ziegenhaimer Zeitung

Het feestprogramma luid als volgt:        1. ‘s-Morgens om 10 uur, opstelling van de optocht op het Marktplein, in de volgende volgorde: Schooljeugd, Muziek,  Feestdames, Burgemeester en wethouders, Amtenaren en overige inwoners, de verenigingen na verloting, Zangvereniging, Turn-vereniging, Brandweer, Oorlogs-vereniging.     Start naar het nieuwe treinstation om 10.40.   Ontvangst en begroeting van de aanwezigen met zang en muziek. 11.15 uur, Vertrek  van de optocht naar het Stadspark en toespraak van de Burgemeester.                     — Pauze —

Aankomst van de versierde trein op het station van Neukirchen.

2. Om 2 uur ‘s-Middags, opstelling van de optocht op het Marktplein, rondgang door de stad, en naar het Stadspark.                           1. Jeugdspelen,       2. Konzert   3. Turn en Brandweeroefening,   4. Zangvoordrachten   5. Gezellig samenzijn,   6. Dansen.

Adam Ritter,  in 1907,  31 jaar oud, was vast en zeker met zijn vrouw Louisa en de eenjarige dochter Liesl ,  op deze dag aanwezig bij de feestelijkheden, want hij was lid van vele verenigingen, zoals o.a. de zang-  en de turnvereniging.

                               De feestelijk versierde postkoets.

Om 10.52 uur kwam de met vlaggen, bloemen en gierlandes versierde trein aan bij het station in Neukirchen. Vele hoogwaardigheidbekleders waren met de trein meegekomen, de Landraat van Schmerssell, als vertegenwoordiger van de Keizer,  de vertegenwoordiger van de Landdag van Baumbach,  de president van de spoorwegen de heer Ulrich, en  van de landbouw de vertegenwoordiger van Stockhausen.  De burgemeester Friedrich Weber hielt een krachtige toespraak.   De postkoets die nu buiten bedrijf ging was nog een laatste keer prachtig versierd, en werd met enthousiasme door de bevolking van Neukirchen ontvangen. Hoe Adam deze dag beleefde,  en hoe het feest eindigde in het stadspark,  dat weten we niet !

Stoomlocomotief bij station Neukirchen anno 1992
                                         Stationsgebouw Neukirchen (knull) anno 2002.

Link: Spoorlijn Bad Hersfeld–Treysa.

Link: Bahnradweg Rotkäppchenland.

Het trein trace tussen Bad Hersfeld en Treysa, ook wel Knüllwaldbahn genoemd, is nog maar gedeeltelijk in gebruik, het trace tussen Bad Hersfeld en Niederaula wordt alleen nog voor vrachtverkeer gebruikt. Het Trein trace tussen Niederaula enTreyse, bleef tot 1977 in gebruik en werd daarna alleen nog sporadisch gebruikt  door de vereniging van “Eisenbahnfreunde” uit Treysa.  Sinds 2013 is dit traject een fietspad.

 

6. DE EERSTE WERELD OORLOG,  1914 -18.

                                                Het Duitse Rijk  1871-1918.

Dit hoofstuk geeft een indruk, hoe Adam Ritter deze tijd            ongeveer heeft door gebracht, precies weten we het niet,  in welk militair onderdeel Adam Ritter in de Eerste Wereld Oorlog heeft gediend.

De Eerste Wereld Oorlog ging niet ongemerkt aan Adam Ritter, zijn gezin, en de Stad Neukirchen voorbij.  Op 28 juni 1914 werd door de stadsomroeper in Neukirchen bekend gemaakt dat de troon-opvolger van Oostenrijk, Kroonprins Frans Ferdinand was vermoord. Adam Ritter begreep dat het niet lang zou duren totdat er een oorlog uit zou breken tussen Oostenrijk en Servië. Oostenrijk wilde zich na de aanslag wreken op Servië.  Adam wist ook dat Rusland aan de zijde van Servië zou vechten en dat de Duitse Keizer, Oostenrijk zou helpen.

Na het avond eten, toen zijn drie dochters naar bed waren, vertelde Adam het nieuws aan zijn vrouw Louisa, en Louisa vroeg: ” Moet Duitsland zich nu met deze oorlog bemoeien?’ “Kan onze Keizer niet met zijn neef de Tsaar gaan praten?”

Mobilisatie 1-8-1914.      Het Oude Raadhuis van Neukirchen, foto 1960.

Er was ongeveer een maand voorbij gegaan, als in de vroege morgen van de tweede augustus, Georg Schornstein, de zoon van de herbergier en slager Ernst Schornstein,  opgewonden de kleermakerij van Adam Ritter binnenstormde en riep: “Dat ik dit nog moet meemaken! Je hebt het nieuws zeker al gehoord, Adam Ritter?” “Wat voor nieuws?” vroeg Adam. “Wat is er gebeurd?” Georg riep luid: “Het is een schande!   De Keizer heeft Rusland de oorlog verklaard!  Oostenrijk en Hongarije zijn met de invasie van Servië begonnen!  De mobilisatie is afgekondigd!”                     (Meer over Georg Schornstein zie zijn verhaal in de bijlagen).

Adam zag vele bekenden naar het raadhuis lopen, en was er zelf ook heen gelopen. Bij het postkantoor en bij het raadhuis hadden zich vele mensen verzameld, die het aangeplakte mobiliteits-bevel lazen. Adam sprak er dienstplichtige militairen, en oude mannen, die al een oorlog hadden meegemaakt, en vrouwen die bang waren dat ze in de komende dagen, voor een tijd afscheid moesten nemen van hun mannen.

In welk regiment of legeronderdeel Adam Ritter gediend heeft, en of hij weer bij de “Bonner Huzaren” werd ingedeeld weten we niet!  De Bonner Huzaren trokken door Luxenburg, België en Frankrijk en namen deel aan de “Slag bij de Marne”.  In 1916 vochten zij aan de “Somme” en tot eind 1916 vochten ze aan het Oostfront.  In 1918 vochten ze mee in het Duitse voorjaars offensief, en verdedigden zich tegen de geallieerden tegenoffensieven in de “Slag bij Oise-Aisne” en de “Slag bij Meuse-Argonne”.

Huzarenkazerne in Kassel ,1921, (copyright HNA).

Het is ook mogelijk dat Adam Ritter gediend heeft bij regiment-5 van Hofgeismar of regiment-14 van Kassel, beide kavallerie regimenten van de 3de kavallerie divisie van de 22ste kavalleriebrigade. Deze regimenten waren eerst aan het westfront, maar toen de oorlog zich na enkele maanden veranderde in een stellings-oorlog, gingen deze regimenten in maart 1915 naar het oostfront, eerst in Litouwen, en later naar Roemenië. De oorlogsvoering had zich dusdanig veranderd, dat de kavalerie aanvallen niet meer op konden tegen het vuur van de machine geweren en artillerie.

 

Omdat Adam Ritter in 1914 al 38 jaren oud was, bestaat ook nog de mogelijkheid, dat hij later was gemobiliseerd, en in een reserve onderdeel was terecht gekomen, die soldaten werden hoofdzakelijk gebruikt voor het bewaken van grote krijgsgevangenen-kampen.  Ook navraag bij het Militair Bundesarchief in Duitsland bracht geen uitsluitsel, de documenten waren bij een luchtaanval op Potsdam in 1945 voor het grootste deel verbrand.

Bij het begin van de oorlog in augustus 1914, ging een golf van enthousiasme en uitbundigheid, door vele mensen in Neukirchen. Vlaggen werden uit de huizen gestoken, en er werden in de Nicolai-kerk speciale gebedsdiensten gehouden, voor de mannen die werden opgeroepen. De inwoners verzamelden zich op straat en op het station, en moedigden de soldaten toe, waarvan vele lachend en vol goede moed in treinwagons richting front gingen. De bevolking dacht dat de oorlog slechts enkele maanden zou duren, men rekende op een snelle overwinning.

En ook voor Adam kwam de dag dat hij werd opgeroepen!                 Louisa huilde, en vertelde de meisjes Liesl (8) en Käthe (6), “Pappa zal wel gauw weer terug komen”, (Grethen was nog maar 1 jaar oud).     Adam kreeg een grijs-grauw uniform, hoge schoenen, een veldfles, kookgerei en een karabijn. Adam nam afscheid van zijn vrouw en kinderen, en kreeg chocolade, cakes en drinken mee.

Toen Adam bij het station in Neukirchen aankwam stond de trein al klaar, het was een flinke lange trein, en daarom stonden er twee lokomotieven voor.  Wat een drukte op het perron! De wagons waren door de soldaten met krijt beschreven, met spreuken zoals, “Met God,voor Keizer en Vaderland”, en “Hoera, we komen gelijk weer terug”. Burgemeester Friedrich Weber hield een afscheidsrede, en met een hoera en het zingen van het Duitse volkslied besloot hij zijn toespraak. Nu moest er nog flink wat werk verzet worden, de paarden moesten nog ingeladen worden, en vele paarden waren deze drukte niet gewend, en werden koppig en met veel moeite kreeg men de paarden in de open wagons. Tijdens  het vastzetten van de paarden werd Adam door een andere soldaat toe geroepen,   “He Adam, je dochter loopt je te zoeken!”    Hij kon het niet geloven, en toch was het waar. Toen Liesl haar vader zag, rende ze naar hem toe en vloog hem om de hals.  Adam huilde van vreugde, en schaamde zich niet voor zijn tranen! Veel tijd was hun niet gegund, en met een ” Groetjes aan Mamma” stuurde Adam zijn dochter, met pijn in het hart terug naar huis. Er werden nog wat handen geschud, en toen vertrok de trein langzaam van het perron van Neukirchen. Met zwaaiende petten en zakdoeken, en met het zingen van het lied: “Muss i denn, Muss i denn, zum Städtle hinaus!” reden de soldaten de vijand tegemoet.

Soldaten im Kassel im Ersten Weltkrieg, 1914-1918“,

Een diepe droefheid overspoelde Adams hart, toen hij zijn dochter zag lopen in de Bahnhofstrasse. Hij huiverde bij de gedachte, dat hij zijn vrouw en drie kinderen alleen achter liet.  In Treysa stopte de trein weer, en hier kwamen nog veel meer soldaten aan boord.  En ook voedsel, wapens en munitie voorraden werden aan boord gebracht door niet vertrekkende soldaten. Ook hier was een drukte van belang, de vaderlandse vrouwen vereniging van Treysa verdeelde sandwiches, cacao en koffie aan de soldaten. Met het geluid van militaire muziek en gejuich van soldaten, verliet de trein het station van Treysa. Nog lang zwaaiden de soldaten naar hun geliefden.

Als er nieuws kwam over overwinningen, luidden de klokken in Neukirchen, en kregen de dochters van Louisa vrij van school. Maar ook dat ging voorbij , de kerkklokken werden  in juli 1917 gevorderd, en het brons werd omgesmolten tot kanonnen. Russische krijgsgevangenen werden ondergebracht in de school achter de Nikolai-kerk, zij moesten de uitgevallen arbeidskrachten in de landbouw  vervangen, (vele boerenjongens waren opgeroepen voor militaire dienst).

Steeds vaker kwamen er berichten van gevallen soldaten, dat voor veel leed zorgden in de getroffen gezinnen in Neukirchen,  plusminus 42 Militairen uit Neukirchen kwamen om in de Eerste Wereld Oorlog.  Onder hen,  de 21 jarige Georg Friederich Schornstein, de zoon van de kastelein Ernst Schornstein en Barbara Elisabeth Brehm, meer over hem in de bijlagen.

De levensmiddelen werden schaars en duur,  en vele producten gingen op rantsoen, en konden alleen nog via een bonnenstelsel verkregen worden, zoals brood,  melk (verdund met water), aardappelen  en kolen.

En iedereen moest zich weer op de fiets verplaatsen, de treinen mochten alleen nog door militairen gebruikt worden. Louisa moest haar drie dochters onderhouden met steun van de familie en 20 Rijksmark van de staat.

De tsaar, Nicolaas II Aleksandrovitsj Romanov, met echtgenote tsarina  Alexandra Tjodorovna ( Victoria Alix Helena Beatric van Hessen-Darmstadt)  en hun kinderen Anastasia, Maria, Tatiana, Olga en  troonopvolger Alexei Nicolajevitsj

 

In 1917 hoorde Adam, dat in St.Petersburg de revolutie was uitgebroken. In maart werd Tsaar Nicolaas II afgezet, en verbannen naar Jekaterinenburg. De bevolking van Rusland wilde de oorlog met Duitsland beeindigen, en begin 1918 was er een wapen-stilstand, en werd er op 3 maart de Vrede met Duitsland getekend. De Tsaren familie werd in juli 1918 in Jekaterinenburg geëxecuteerd.

Aan het Westfront was de militaire situatie hopeloos voor Duitsland. Op 11 november1918 werd Duitsland gedwongen een staakt-het-vuren te accepteren. De belangrijkste punten waren, de terugtrekking binnen 15 dagen van de Duitse troepen naar Duitsland, en de bezetting van de Duitse gebieden langs de linkerrijn oever door de troepen van de overwinnaars. De gevechten van de Eerste Wereld Oorlog waren afgelopen. Ongeveer 65 miljoen mensen waren ingezet in deze oorlog, waarvan 9 miljoen mensen stierven.

In de Eerste Wereld Oorlog omgekomen Militairen uit Neukirchen-Knull, 42 personen met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar.

Op 11 november 1918 kwam ook in Neukirchen het bericht door dat de Keizer gevlucht was, en dat er een wapenstilstand was.  De Duitse keizer tekende een acte van troonafstand, en vroeg asiel aan in Nederland.  Koningin Wilhelmina speelde hier in Nederland een belangrijke rol in, zij was geschrokken, aan hoe de Tsaren familie in Rusland, aan hun einde was gekomen. Tot 1920 woonde hij op Kasteel Amerongen en vanaf 1920 op kasteel Doorn.  De keizer overleed te Doorn op 4 juni 1941, en ligt aldaar als een van de weinigen in Nederland boven aarde in een mausoleum.     Voor Louisa Weimar en haar drie kinderen Liesl (12), Käthe (10) en Gretchen (5) moet het een zware tijd geweest zijn, maar ook grote vreugde toen Adam Ritter levend uit de oorlog terugkeerde.

Berliner Volksblatt 9-11-1918.             Keizer Wilhelm II.
Buste Keizer Wilhelm in het park voor Huis Doorn.

 

7. “Ik wil er voor leven en werken, dat ook minder bedeelde mensen het beter krijgen”.

 

ADAM RITTER

 

Deze lijfspreuk zette Adam Ritter er toe aan om in 1919 zich in te zetten voor de oprichting van de “SPD Ortsvereins Neukirchen”.   Tot voorzitter werd Adam Ritter gekozen, tot plaatsvervanger Heinrich Kaufmann, en tot actuarissen Wilhelm Zulauf en burgemeester Heinrich Weber, men kwam elke twee weken bij elkaar.

Eerste SPD leden bij de oprichting van de  Sozialdemokratische Partei Deutschlands in Neukirchen.

 

 

 

 

 

In die zelfde tijd begon de “Ortskrankenkasse Ziegenhain” (loket voor ziekengeld uitkering) met een dependance in Neukirchen, die door Adam Ritter naast zijn kleermakerswerk werd bestuurd.  Hierdoor kwamen veel mensen bij hem langs, en werd hij een bekende en geliefde persoon in Neukirchen en de omliggende dorpen.

Sportverein 1913, HC Heinrich Combecher, KC Konrad Combecher, AR, Adam Ritter.

Adam was naast zijn voorzittersschap van de SPD, voorzitter van de Turnvereniging, lid van de gemeenteraad, en stads-afgevaardigde in het Kantoncomité. Hij hielp ook bij de rechtbank, om maar een deel van zijn vrijwilligerswerk te noemen. Hij was een geweldige spreker en hield zijn toespraken zonder papier, zo uit het hoofd.

SPESSARTCLUB 1922. Met gitaar Adam Ritter, links van hem Louisa Weimar, ( voorste rij kinderen,  tweede van links Grethen Ritter, tweede van rechts Käthe Ritter).

Adam Ritter was een vrolijke, populaire en muzikale man, hij speelde gitaar, en was bij een zangvereniging waar hij solopartijen zong. Hij mocht ook thuis graag zingen, en dan klaagde soms zijn vrouw Louisa: “Adam wees toch stil, denk aan de buren!”

Männergesangverein “Concordia” 1922. met Adam Ritter.
Staatstheater Kassel 20’er jaren.copyright Stadtmuseum/nh

Wanneer Adam naar Kassel moest, combineerde hij dit altijd met een bezoek aan een opvoering in het Koninklijke Hoftheater  (Pruissische Staatstheater), of ging met Konrad Combecher, die een auto had en Werner Mantz van de ijzerwarenwinkel, als drie vrienden op weg naar de markten en kermissen in de omliggende dorpen.

Op 9 augustus 1921 stierf in Neukirchen de moeder van Adam, Elisabeth Ritter, zij was 69 jaar oud geworden.

Adam’s vrouw, Louisa Weimar, was een hardwerkende vrouw, haar vader Johann Adam Weimar was schoenmaker en boer, en Louisa werkte veel op de boerderij van haar vader.  Later ook toen haar vader overleden was, en de boerderij overging naar haar broer,  en toen  Louisa  getrouwd was met Adam bleef zij op de boerderij werken, soms zoveel dat zij zelfs geen tijd had om voor Adam het avondeten voor te bereiden.  Louisa Weimar stierf jong, op 49 jarige leeftijd, op 5 september 1923 in het sanatorium in Hephata in Treysa. Adam bleef achter met zijn drie dochters, Liesl (17), Käthe (15),  en Grethen (10).

8. Adam Ritter en Anna Katharina                                                                                            Combecher.

Anna Katharina Combecher.

Vier jaar later ontmoette Adam Ritter eene Anna Katharina Combecher, dochter van wagenmaker Heinrich Combecher uit Schwarzenborn en Anna Margaretha Brehm.  Anna Katharina Combecher werkte als huishoudster en kokin bij de familie “Von Bardeleben” in Kassel, een Oberst.  Luitenant van Pruissische Adel, Ernst Ludwig Theodore von Bardeleben 16-5-1858/16-5-1933 gehuwd met Lydia Anschutz, wonende Julienstrasse 2 Kassel. De familie stamt af van een ridderburcht Barleben bij Magdeburg.

De peettante van Anna Katharina, (fam Schauber), werkte al bij de “von Bardelebens” , en zij zorgde ervoor dat ook  Anna Katharina daar kon komen werken.   Anna Katharina had een innige band opgebouwd met de “von Bardelebens” en mocht ook vaak met hen mee naar een uitvoering in het hoftheater in Kassel.

Toen haar moeder, Anna Margaretha Brehm,  in 1920 in Neukirchen kwam te overlijden, en ook haar oudste zus Eva Elise Gertrude in dat zelfde jaar overleed,  keerde de dertig jarige Anna Katharina van uit Kassel terug naar huis om voor haar vader en broer Konrad de huishouding te gaan verzorgen. Als dank kreeg Anna Katharina van de familie meubilair, waaronder linnenkasten,  twee Chinese kandelaars, een bronzen beeld en twee lijsten met foto’s van de Duitse keizer Wilhelm II, (1859-1941) en zijn vrouw Keizerin Augusta Victoria van Sleeswijk-Holstein, (1858-1921).

Bronzen beeld uit de erfenis van de familie von Bardeleben. Anna Katharina Combecher met haar broer Konrad Wilhelm Combecher, foto plusminus 1915.
De schilderijlijsten met de foto’s van Keizer Willem en Keizerin Augusta Victoria, orginelen van hoffotograaf Edmund Risse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met paard en wagen ging het meubilair en de linnenkasten van Kassel naar Neukirchen,

Naast de huishouding ging Anna Katharina ook werken in de herberg van haar neef Ernst Conrad Schornstein,  Ernst had een “Wirtshaus” gevestigd in een deel van het oude raadhuis, met ernaast een slagerij, en in de zomermaanden een uitspanning in de stadstuinen, (Städtische Anlagen). Ernst  had van zijn vader de pacht van het restaurant in het Raadhuis overgenomen.  Ernst Schornstein bracht hier Adam Ritter in contact met Anna Katharina Combecher, en op 2 april 1927 vond het huwelijk plaats in Neukirchen tussen Adam en Anna Katharina.

Dit tweede huwelijk van Adam Ritter bracht hem veel liefde en geluk, daar Anna Katharina een hele lieve en zorgzame vrouw was.  Uitdrukkingen van Adam uit die tijd waren “Och mijn Trientje, wat heb je weer lekker voor mij gekookt”.

In het zelfde jaar trouwde Adam’s dochter Käthe (19) met een landbouwer uit Neukirchen, Heinrich George Schlemmer, (1903-1963), en een jaar later zijn dochter Liesl (22) met de landbouwer en timmerman Heinrich Merz, (1899-….).

Bij Adam’s dochter Käthe kwam in 1927 het eerste kleinkind  “Justus Adam” ter wereld, en dan enkele jaren later, op 2 november 1930, werd uit het huwelijk van Adam Ritter (54) en Anna Katharina Combecher (40) een dochter geboren, zij kreeg de namen Anneliese Edith Hedwig.  Anneliese vertelde later de volgende anekdote over de geboorte: Dokter Hohmann uit Neukirchen had Anna Katharina gezegd, “dat het beter was om de geboorte in het ziekenhuis in Marburg uit te laten voeren”. Maar uiteindelijk verliep de geboorte heel voorspoedig, en zei de professor in Marburg tegen Anna: “Dit had dokter Hohmann bij u thuis ook gekund”

Adam en Anna Katharina waren zeer blij met hun gelukskind, maar er kwamen moeilijke tijden aan.  Op 30 januari 1933 was de machts-overname van Adolf Hitler, en werd hij Rijkskanselier, ( zijn partij, de NSDAP was in 1932 de grootste partij geworden).  op 23 maart 1933 trok Hitler door een grondwetswijziging alle macht naar zich toe.  Adam Ritter zag het gevaar en beschermde alle SPD-leden in Neukirchen voor vervolging van de Nazi’s. Op de gemeenteraads-vergadering van 27 maart 1933 hadden de NSDAP leden de raads-zaal vol gehangen met hun vaandels. Adam Ritter als voorzitter van de SPD nam als eerste het woord, “En verklaarde dat de SPD in Neukirchen niet meer bestond, alle verbindingen met de partij waren opgeheven”. Hierna werd een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeenteraad aangesteld.

Adam Ritter verloor zijn baan bij de AOK(ziektegelduitkering), en al zijn vrijwillige werkzaamheden. Hij was 13 jaar voorzitter van de SPD geweest. Er volgde een discriminerende en deprimerende tijd, oude vrienden en bekenden meden hem. De politie voerde een huiszoeking bij hem thuis door, en het vaandel van de Turn-vereniging werd bij hem weggehaald.  Zijn vrouw  Anna Katharina ging weer werken bij haar neef Ernst Schornstein,  zodat er in ieder geval geld voor levensonderhoud voor het gezin was. Tevens verzorgde zij een stuk grond waarop zij fruitbomen had gepland en groenten verbouwde.

Zo rond 1930 verhuisden ook de ouders van Anna Katharina  van Schwarzenborn naar Neukirchen, en wel naar de Mühlgraben nr. 9.

Op 22 juni 1933 verboden de Nazi’s de SPD, vele Sociaal Demokraten, meer dan 3000 werden opgepakt en vermoord. Oude vrienden, die nu lid waren van de NSDAP, konden hem nog behoeden voor een transport naar concentratiekamp Dachau, maar wel moest hij zich een tijd lang 3x per dag melden op het raadhuis.

In december 1934 trouwde Adam’s dochter Margarethe Anne, (Grethen) met de bij het belastingskantoor werkende Johann Heinrich Richard, (1911-1992).

Adam Ritter, Anna Katharina Combecher en hun dochter Anneliese.
Uitstapje 3-6-1934.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Ritter, deze veelzijdig begaafde, levenslustige en vrolijke man werd depressief en moest zelfs in een psychiatrische kliniek worden opgenomen. Om zijn gezin te onderhouden, zijn jongste dochter was net drie jaar oud, zette hij zich weer achter zijn naaimachine in de kleermakers werkplaats. Zelfs nationalisten hadden nog respect voor hem, en lieten hun kleren bij hem maken. In 1939, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog  werd Adam te werk gesteld bij de AOK “Gesundheitskasse” in Ziegenhain.

Als hij na zijn werk, met de trein van Ziegenhain in Neukirchen aankwam, stond zijn dochter Anneliese op het perron, op hem te wachten, om het laatste brood uit zijn broodtrommel te bemachtigen. Thuis aangekomen, nam hij zijn gitaar, ging bij de kachel zitten en speelde gitaar voor zijn jongste dochter Anneliese.

Adam Ritter met zijn dochter Anneliese.

En als vader en dochter samen gingen wandelen, wilde Anneliese het liefst naar de anlagen om daar iets te drinken of te snoepen, maar Adam lokte haar altijd met een smoes in een andere richting door de stad Neukirchen.  Hoewel het moeilijke tijden waren, en ook als zijn vrouw  Anna Katharina weleens bedroeft was, dan probeerde Adam zijn vrouw op te vrolijken, en al was er weinig geld, met Kerstmis verkleedde Adam zich als kerstman, en had hij voor iedereen geschenken,  Adam Ritter werd leider bij de AOK-Ziegenhain, en bleef dat tot zijn dood. Dat Duitsland deze oorlog zou verliezen, was voor hem een vast staand feit.

Het personeel van de AOK-Ziegenhain, met helemaal rechts Adam Ritter.

 

Op zaterdag 15 januari 1944 was Adam Ritter ziek nog aan het werk gegaan, de jaarafsluiting moest nog afgemaakt worden. Op zondag 16 januari 1944, ‘s-middags om kwart voor zes overleed Adam Ritter, aan de gevolgen van een longonsteking, (en Atibiotica/penicilline had men nog niet in die tijd). Het was hem niet meer gegund, om de nieuwe start van de Sociaal Demokratische Partij Duitsland mee te maken.

9. Een bijzondere Belijdenis van Anneliese Ritter.

Net als alle vormelingen, verheugde ook  de 15-jarige Anneliese zich op haar konfirmatie, ofwel haar belijdenis, om opgenomen te worden in de Evangelische Kerkgemeenschap van Neukirchen.

Anneliese Ritter, voorste rij links.

Het examen hiervoor, in die tijd nog zeer streng, had zij behaald. Nu was het wachten op de feestdag, die gepland stond voor de 2e Paasdag. Maar het werd allemaal een beetje onzeker, de oorlog was bijna voorbij. De Amerikanen kwamen eraan, en bereikten op goede vrijdag 1945 Neukirchen. Anneliese werd onzeker, en dacht, gaan de vieringen met Pasen wel door. Er kwam  niet alleen een avondklok, maar ook een uitgaansverbod, de bewoners van Neukirchen mochten maar twee uur per dag buitenshuis. De Amerikanen gaven toestemming om de belijdenis van de vormelingen binnen deze twee uren te vieren.

Anna Katharina Ritter – Combecher, met haar dochter Anneliese Ritter.

Anneliese herinnert zich het nog! Bleek en angstig, en in het zwart gekleed ging ze met haar moeder naar de pastorie naast de Nikolai-kerk, terwijl de Amerikaanse tanks door de Kurhessenstrasse reden. We haalden dominee Nagel op, en gingen daarna met z’n allen in processie naar de kerk. Daar aangekomen troffen we tante Käthe en tante Gretchen. De kerkdienst verliep in een bedrukte stemming, vele vaders waren erniet bij! Adam Ritter was overleden, maar van vele andere kinderen waren de vaders nog aan het vechten of zaten in gevangenschap.

Na de kerkdienst, de viering van de belijdenis en die van het laatste avondmaal, moesten we weer snel naar huis. Ook thuis werd niets gevierd, familie kon niet op bezoek komen, geen gebak en weinig cadeautjes! Door deze ongewoonlijke viering van mijn belijdenis, is hij mij wel altijd bijgebleven, zei Anneliese.

Ook op latere leeftijd toen Anneliese na een verblijf van ongeveer 20 jaren in Zuid-Duitsland terugkeerde naar Neukirchen, moest zij vaak terug denken aan deze dag, wanneer de Duitse tanks van de nabij gelegen kazerne Schwarzenborn bij oefeningen door de straten van Neukirchen rolden.

Adam Ritter zijn vrouw , Anna Katharina Combecher overleed op 80 jarige leeftijd op kerstavond 1970 in het ziekenhuis in Saulgau (Württemberg).

Familie graf en overlijdensberichten van Adam Ritter en Anna Katharina Combecher.
De vier dochters van Adam, vl.n.r. Liesl, Kathe, Grethen en Anneliese.

In de Tweede Wereldoorlog stierven er 181 inwoners van de stad Neukirchen, oorlogsslachtoffers en vermisten. In iedere familie was wel een overledene te betreuren.

Gedurende de oorlog werd er vaak een beroep gedaan op de bevolking! En moesten onder de inwoners van Neukirchen mensen worden ondergebracht. Dit begon in oktober 1939 als voor enkele dagen Oostenrijkse soldaten op weg naar Rusland worden ingekwartierd. Ook krijgsgevangenen hoofdzakelijk uit Polen en Frankrijk werden ondergebracht om als arbeidskracht te worden ingezet, voor de mannen die opgeroepen waren voor militaire dienst. Hongersnood was er niet in Neukirchen, door de vele boerderijen en eigen groente tuintjes was er genoeg te eten.

In 1939 kwamen er evacuees uit Saarland naar Neukirchen, en in 1941 toen de bombardementen van de geallieerden toenamen kwamen er hoofdzakelijk vrouwen en kinderen uit Kassel, Hamburg en Bremen. In 1943 kwamen  er vele burgers uit Kassel, doordat de stad zwaar te lijden had onder de hevige  bombardementen, en in 1944 kwamen uit Saarland weer evacuees naar Neukirchen door de invasie van de geallieerden.

Ook begon in 1944 een grote vluchtelingenstroom uit Oost-Europa, uit gebieden die vroeger tot Duitsland behoorden, uit Oost Pruissen,  ten oosten van de Oder en de Neisse (nu Pools Odra en Nysa), en uit Sudetenland die allen vluchten voor de Russische troepen.

Januari 1945 op de vlucht van Oost-Pruissen naar Duitsland.

Aan het einde van 1945 waren de volgende aantallen van evacuees, vluchtelingen en ontheemden in Neukirchen. Uit de Britse zone, 92 personen, uit de Russische zone, 57 pers.,  uit de Franse zone, 6 pers., uit Berlijn 9 pers.,  uit Oost-Pruissen, Pommeren en Silezië 168 pers.,  uit Sudetenland, 230 pers.,  uit Polen 26 pers., uit Roemenië, 21 pers., uit Hongarije, 6 pers., en uit Oostenrijk 3 personen.  Vele vluchtelingen uit Oost-Europa hadden snel moeten vluchten, en hadden niets bij zich, dan alleen de kleren die ze droegen.  Van mei tot juli 1945  werden 800.000 Sudetenduitsers uit Tsjecho-Slowakije verdreven.  In 1939 had Neukirchen 1714 inwoners.  in 1950 echter 2875 inwoners, waarvan 552 ontheemden.

Wordt vervolgd:

-De Joden in Neukirchen

-De Amerikanen in Neukirchen

tot zover de Tweede wereld Oorlog, zoals men dit in Neukirchen beleefden.

Tot slot, het leven van Adam Ritter was niet voor niets geweest, het blijft voortleven, omdat het door verteld zal worden.  Zowel bij het 75 jarige jubileum in 1994, als bij het 100 jarige jubileum  in 2019 van de SPD-Neukirchen werd Adam Ritter postuum geëerd voor wat hij voor de SPD en de stad Neukirchen had gedaan en betekend.

100 jaar SPD in Neukirchen, van links,Landrat Wilfried Becker, Partijvoorzitter SPD-Hessen Thorsten Schäfer-Gümpel, Voorzitter SPD Neukirchen Willi Berg en Werner Thuleweit, (september 2019).

Bijlagen

Georg Schornstein uit Neukirchen.

Georg Friederich Schornstein is geboren op twaalf november 1895 in Neukirchen, en was een zoon van de Herbergier en slager Balthasar Ernst Schornstein en Barbara Elisabeth Brehm, (Acte 46, Geburtsnebenregister 1895 Neukirchen Knüllgebirge, Hessisches Staatsarchiv Marburg).

Georg studeerde voor electrotechniker, en bij de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd hij ingedeeld bij de Keizerlijke Marine, en volgt een opleiding tot stoker (heizer).

Er was een wapenwedloop gaande tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Opperbevelhebber van de Keizerlijke Marine was Alfred von Tirpitz. Tussen 1906 en 1919 werden er meer dan 230 onder-zeeboten gebouwd in Duitsland. Waren het in de eerste jaren nog prototypes, door de technische ontwikkelingen van electromoteren, toprpedo’s en dieselmotoren ging Duitsland in 1915 op grote schaal onderzee of U-boten bouwen. Toch stonden in die tijd de mogelijk-heden met de onderzeeboten nog in de kinderschoenen. U-boten konden nog maar weinig batterijen en zuurstof meenemen, zodat ze nog niet zolang onder water konden varen. Radio verbindingen met andere schepen was nog niet mogelijk. U-boten voeren nog veel langs de kust en waren nog veel meer bezig met het leggen van mijnen, dan met het torpederen van schepen.  Het Verenigd Koninkrijk wilde de handelsschepen naar Duitsland tegen houden en Duitsland viel weer de handelsschepen van het Verenigd Koninkrijk aan.

Georg Schornstein werd oberheizer, verantwoordelijk voor de machinekamer, op de onderzeeboot “U 59” van het type VIIC, en onderdeel van de dertiende U-boot Flottille , onder kommando van Kapitein-Luitenant Freiherr Wilhelm von Fircks. Het schip was gebouwd op de scheepswerf van de firma Weser in Bremen, en  op 7 september 1916 werd deze onderzeeboot in de vaart genomen.

Kapitein-Luitenant Freiherr Wilhelm von Fircks, 1881-1917.

De onderzeeboot was 67 meter lang, 6,32 meter breed en had een diepgang van 3,79 meter.  Het schip woog boven water 786 ton, en onder water 954 ton, het werd aangedreven door dieselmotoren, en kon boven water 14,7 knopen en onder water 8,4 knopen snel varen. Het schip had twee torpedo buizen, en plaats voor 7 torpedo’s aan boord,

Op 12 mei 1917 legden de Engelsen 235 mijnen ten zuiden van  Horns Riff voor de kust van Denemarken. op 13 mei 1917 legden de Duitsers 420 mijnen ten westen, en op 14 mei 1917 nog eens 200 mijnen ten zuiden van Horns Riff.  De onderzeeboot, de U-59 was  onder begeleiding van mijnentrawlers en torpedoboten weer onderweg, waarbij de schepen door de mijnenvelden bij “Horns Riff” moesten varen.

Onderzeeboot U59.

Om 07:11 uur liep de mijnentrawler “Fulda” op een mijn, en kort daarna  ook de onderzeeboot U-59, ( positie 55°33′ N-7°15’O). Beide schepen zonken. 33 bemaningsleden van de onderzeeboot U-59 en 5 van de “Fulda” kwamen om het leven.  De overigen werden door een torpedoboot gered.  Het verlies van de waarde-volle onderzeeboot deed de Duitse marine besluiten om in de dagen na het ongeluk, in dit gebied een grote mijnenzoek- en ruim-aktie op poten te zetten. Bij de 33 slachtoffers van de onderzeeboot U-59 was ook de 21 jarige Georg Friderich Schornstein.

In het overlijdensregister van Neukirchen vinden we de overlijdensacte van Georg Schornstein terug.

overlijdensacte no 23. 20-8-1917.

vertaald naar het Nederlands als volgt:  Neukirchen 20 augustus 1917.                          De kommandant van de II onderzeeboot flottille van de Keizerlijke Marine, had medegedeelt, en gaf aan, dat de Onderzeeboot-eerste stoker Georg Friederich Schornstein, electrotechniker, 21 jaren oud, van de evangelische Religie, geboren te Neukirchen, kanton Ziegenhain, Zoon van  de gestorven herbergier en slager Balthasar Ernst Schornstein, het laatst gewoond hebbende in Neukirchen, en zijn vrouw Barbara Elisabeth, geboren Brehm, wonende te Neukirchen.  Op 14 mei dit jaar duizend, negenhonderd en zeventien, met een onderzeeboot door een mijn explosie in de Noordzee is gezonken. De overledene woonde volgens ambterlijken kennis het laatste in Neukirchen, kanton Ziegenhain.

Bij het vissersdorp Möltenort, staat een monument ter nagedachtenis aan de meer dan 35.000 omgekomen Duitse mariniers, met o.a. ook de naam van Georg Schornstein.

Monument Heikendorf-Möltenort.

Vijf en tachtig jaar later in 2002 vind de Jysdk Dykker firma bij een duik expeditie voor het Strandingsmuseum in Thorsminde (Dene-marken) de intakte Uboot U59 uit de Eerste Wereldoorlog.  Het wrak ligt 50 km uit de kust, op 33 meter diepte westerlijk van het uiterste einde van “Horns Riff”. Het schip is in twee delen gespeten. Het is een geweldige vondst, dat het schip na 85 jaar ongezien en onberoerd was.

Kaart met vindplaats van de U 59.

In dit gebied zonken in 1811 twee Engelse schepen, de HMS St.George en de HMS Defense, waarbij 1400  mensen stierven.      Op 30 mei 1916, bij de Slag van Jutland ( the Naval Battle of Jutland), stierven hier meer dan 8000 mensen op een dag. De waanzin van de oorlog, die alleen maar verliezers had.

De Nikolai kerk in Neukirchen.

Uit documenten uit het Staatsarchief van Marburg blijkt dat er al in 1395 sprake was van een kerk in Neukirchen. In een oorkonde uitte de abt Reinhard van Hersfeld de wens om de pastoor Tilemanus de Kirchein uit Ottrau, vier wekelijkse missen te laten houden aan het altaar van de heiligen Nicolaas en Bonifatius, Margaretha en Barbara in de kerk van de stad Neukirchen.

De Nikolai-kerk in Neukirchen-Knull.

Vele documenten volgden nog, onder andere in 1444 over de Maria-kapel bij de Frauenberg, (de huidige kapel op de begraafplaats). De bouw van de huidige Nikolai-kerk was in 1497 klaar. Dat er al eerder een kerk in Neukirchen bestond blijkt uit het bestaan van een kerkklok met de datum 1415!

Tijdens de reformatie (1525-1535) werd de Nikolai-kerk protestants. Alle kunstwerken uit de katholieken tijd werden verwijderd, de kerk moest meer eenvoud uitstralen. In deze periode, en wel in het jaar 1533 was er een grote brand binnen de stadsmuren van Neukirchen,  driekwart van de woonhuizen brandde af, en ook de klokkentoren van de Nikolai-kerk viel ten prooi aan de vlammen.

Venster Nikolai-kerk.

Uit 1669 is nog een document bewaard gebleven, waarbij de predikant, de burgemeester en de raad aan de landgravin Hedwig Sophie van Hessen-Kassel steun vragen voor herstel werkzaamheden aan de kerktoren. Van boven was water doorgedrongen in de voegen van de stenen, wat bij vorst weer zorgde voor schade aan de muren, waar door de toren er slecht aan toe was.  Voor het hoog-nodige herstelwerk waren 350 taler nodig. De Landgravin Hedwig Sophie, droeg 30 taler bij, met de opmerking dat het geld ook maar alleen gebruikt mocht worden voor herstelwerk aan de toren.

Neukirchen anno 1750

In 1881 kwamen er drie nieuwe klokken in de klokkentoren, twee oude klokken waren stuk, en om de juiste harmonische klanken te krijgen, werd ook de nog in goede staat verkerende derde klok, op advies van de klokkengieter gedemonteerd. Een van de klokken was stuk gegaan op 1 april 1878, toen brandden in Neukirchen twee huizen af, en was door het langdurige luiden de klok gesprongen.

De inscripties op de drie oude klokken waren:

 1. De grootste: Magister Johannes Pistorius, Herr Bürgermeister Reitz Dehn, Christian Krommes, Sebastian Kraus Baumeister, Im Augusto bin ich durchs Feuer geflossen. Ambrosius Ulrich von Hersfeld hat mich für Neukirchen gegossen – anno 1676.
 2. De middelste: Anno do. 1415 Lucas, Marcus, Matthäus, Johannes. Met eronder vier wapens.
 3. De Kleinste: M.Philippus Straccius, Pastor in hoc urbe Neocuria; Sebastianus Lucanus et Johannes Gorzius, 30 Juli 1627.

In juli 1881 kwamen de nieuwe klokken van de gieterij van de gebroeders Ulrich bij de kerk aan. Met behulp van de brandweer en op aanwijzingen van de klokkengieters werden de klokken omhoog gehesen en in de toren gemonteerd.

De inscripties van de nieuwe klokken waren:

 1. „Ehre sei Gott in der Höhe!“
 2. „Friede auf Erden!“
 3. „Den Menschen ein Wohlgefallen!“

Na het herhaalde proefluiden van de klokken, werden zij met een kerkdienst ingezegend. Na afloop van de kerkdienst gingen de kerkgangers in optocht, bestaande uit schoolkinderen, brandweer en notabelen, onder klokgelui naar de stadtstuinen, (Stadtische anlagen). Daar aangekomen sprak de Burgemeester Weisenbach over de geschiedenis van de oude klokken en bracht een toost uit op de stad Neukirchen en op de klokkengieters de heren Ulrich uit Apolda. Daarna volgden een feest met dans en muziek. Opdat de schoolkinderen deze belangrijke gebeurtenis niet zouden vergeten, kregen ook zij bier te drinken, (dat kon nog in 1881!)

In de winter van 1942 worden twee klokken afgevoerd.

In juli 1917,  tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de twee kleinste klokken uit de toren gehaald om omgesmolten te worden tot kanonnen. In 1924 kwamen er weer twee nieuwe klokken voor terug van de firma Schilling uit Apolda, maar tijdens de Tweede Wereld-oorlog , in 1942 moesten er weer twee klokken ingeleverd worden, en ging een klok uit 1881 en een uit 1924 naar beneden.

De oudste klok uit 1924.

Nu hangen er weer drie  bronzen klokken in de toren, een uit 1924 en twee uit 1950, door giften van de burgers van Neukirchen werden in 1950 twee nieuwe klokken gemaakt door de klokkengieterij Albert Junker uit Brilon, voor een bedrag van 10.000,- DM. De klokken  wegen respectivelijk 2000, 1500 en 1100 kilogram, en met de tonen C, D en E gestemd. Zij hebben weer dezelfde  inscripties als de klokken uit 1881 gekregen,  „Ehre sei Gott in der Höhe!“,  „Friede auf Erden!“ en „Den Menschen ein Wohlgefallen!“ en met de toevoeging, “Ersatz für die im Krieg gebliebene Glocken, Neukirchen 1950” .

De torenspits en balustrade.

De twee oudste klokken in de toren, de beide uurklokken hangen helemaal boven in de toren, in de lantaarn, en stammen uit 1483 en 1557. De kleine slaat elk kwartier en de grote elk uur. De kleine klok heeft als inscriptie : “ANNO MCCCCLXXXL “(1483), en de grote klok: “Die Uhrglocke heiß ich, Lorentz Reinhard goß mich A 1557”.  De klokken hoorden gewoon bij de stad Neukirchen, ze hadden de mensen tot gebed geroepen, ze hadden geluid bij storm, bij brand en bij oorlogsgevaar. Ze hadden op hele uren de tijd aangegeven, geluid bij kerkdiensten, bij dopen, huwelijken en begrafenissen en op de kerkelijke feestdagen. Hemel en aarde werden door de klokken met elkaar verbonden.

In het boek: “500 Jahre Nikolaikirche Neukirchen 1497 – 1997”,  kwam ik onderstaand verhaal tegen over de klokken van de Nikolai kerk.

Een Joodse inwoner uit Neukirchen, nu wonende in Amerika schreef:

In mijn herinnering hoor ik nog altijd de mooie warme klanken van de twee klokken. Ik zal ze nooit vergeten. Hoe vaak waarschuwde mijn moeder mij niet dat ik op tijd voor het avond eten thuis moest zijn, waar ik ook met mijn vrienden naar toe ging, tot ver in de bos……daar waren altijd de klanken van de klokken, die ons eraan herinnerden dat we terug naar huis moesten.

Ik had een rustige jeugd. Joden en nietjoden leefden in vrede en harmonie te samen, tot …….Ik was onder de gelukkigen, die nog als teenager kon vluchten, en een nieuw thuisland vond in de USA. In 1945 stak ik met Pasen de rijn over, in het uniform van het leger van de Verenigde Staten……en als eerste vroeg ik om enkele vrije dagen, om de graven van mijn ouders te bezoeken.

Het was op een helder voorjaarsdag, als mijn jeep de laatste bocht nam, en het dal zich voor mij uitspreidde, en daar in de verte –  ik luisterde een ogenblik – langs de heldere hemel kwamen de klanken van de klokken mij tegemoet.  Alles kwam mij voor , zoals ik het voor zes jaren achter mij gelaten had, echter zag ik vreemde gezichten in de huizen van mijn joodse buren, en de Synagoge was verwoest.  Ik bleef niet lang, nadat ik mijn gebeden had uitgesproken, keerde ik terug naar mijn standplaats.   

13 Jaar later, mijn vrouw en ik zijn onderweg naar Israel. Hoe kon ik over dit continent vliegen zonder de graven van mijn voorvaderen te bezoeken. Daarom besloten we in Frankfurt een tussenlanding te maken, en een auto te huren, – weer reed ik het dal binnen, en daar hoorde ik weer van verre de oude klokken. Ik begroet jullie klokken, maar kan enige vragen niet uit mijn gedachten verdringen. Waar waren jullie, toen mijn Synagoge brandde?  Waarom waren jullie stil? Waarom verhieven jullie niet, jullie bezorgde stemmen, zoals jullie altijd deden als er brand was?  Waarom waren jullie stil, toen de laatste joodse burgers bij elkaar werden gedreven en nooit meer terugkeerden? Waarom zwegen jullie toen mijn grootmoeder overleed, en niet, zoals men gewend was, op de joodse begraafplaats mocht worden begraven, en zij in een naamloos graf moest worden bijgezet?  Mijn grootmoeder, die drie van haar zonen verloor in het leger van de keizer, iemand die dus aan het vaderland het hoogste offer bracht. 

Gedenksteen op het Joodse kerkhof te Neukirchen.

Ik groet jullie, klokken,  en vraag mijzelf af: Zal ik jullie ooit nog horen?  Zullen jullie ooit jullie stemmen verheffen over een land dat werkelijk om vergeving vraagt, voor alles wat het zijn burgers heeft aangedaan?  Blijven jullie luiden, zoals Schiller in zijn dramatische gedicht “ Die Glocke” geschreven had, “Dat jullie geschapen zijn, om hier vrede, en vrede over de wereld te verkondigen”?  Mijn herinnering aan de klokken van Neukirchen zal blijven bestaan, ik zal ze nooit vergeten!

In de jaren negentig van de vorige eeuw, ging ondergetekende tijdens een bezoek aan de stad Neukirchen, de kerktoren beklimmen van de St.Nikolai-kerk, (132 treden). De heer Walter Flach organiseerde voor de gemeente de rondleiding, en vertelde halverwege de klimpartij bij de klokkenstoelen over de geschiedenis van de klokken. En boven in de toren aangekomen vertelde de heer Flach over de woning van de torenman, ook wel torenbewaker of torenblazer genoemd. Van 1625 tot 1900 had daar een torenwachter,  met zijn gezin gewoond, als bewaker van de stad, met de volgende taken:

 1. Zo moest de torenbewoner in de zomermaanden van 10 uur ’s avonds tot 2 uur ’s morgens, en in de wintermaanden van 9 uur ’s avonds tot 3 uur ‘s nachts van elke hoek van de toren, op elk uur de juiste tijd op zijn trompet blazen.
 2. Hij moest ook vanaf de toren de stad goed in de gaten houden, om bij brand gelijk in de richting waar de brand vandaan kwam de brandhoorn te blazen.
 3. Overdag moest hij op de hele uren een lied, of geestelijk vers bij een sterfgeval van de toren blazen.
 4. Verder moest hij ook tijdens kerkdiensten de liederen met zijn trompet begeleiden,
 5. Hij moest de toren schoonhouden.
 6. Zonder toestemming van de burgemeester mocht hij de stad niet verlaten.
 7. Hij was verplicht boven in de toren te wonen, en mocht daar geen andere activiteiten of werkzaamheden verrichten.
 8. Hij moest zich tegenover iedereen hoffelijk en eerbaar gedragen.
 9. Wanneer er gevaar dreigde, voor overvallen door roversbendes, moest hij gelijk de stormklok luiden.

Nadat de heer Flach uitgesproken was, gingen we vanuit de torenwoning naar buiten, waar door middel van een rondgang met ballustrade rond om de toren-spits, we genieten konden van de stad met zijn prachtige vakwerkhuizen, van het uitzicht op de omgeving, met zijn Knüller bergen en Schwalmer landschap.

Walter Flach blaast van de toren.

De heer Flach blies op elke hoek van de toren op zijn meegebrachte hoorn, zoals dat vroeger ook gebeurde. De heer Flach vertelde wat er in de weide omgeving te zien was en raakte daar niet over uitgesproken, zodat er al verschillende mensen weer naar beneden gingen. Toen de heer Flach met ondergetekende ook naar beneden wilden gaan, bleek dat een van de toren-beklimmers de deur vanaf de rondgang naar de torenwoning achter zich had dicht getrokken, en van buiten was deze deur niet te openen!

Daar stonden we nu, boven op de toren, we moesten er eigenlijk om lachen, maar ja hoe kwamen we nu beneden? We begonnen vanaf de toren “HALLO” te roepen om de aandacht van de mensen te trekken, en zwaaiden met onze armen. Dat werkte niet, de mensen zwaaiden vrolijk terug. Toen we overgingen tot het roepen van “HILFE” , merkte na enige tijd een van de dames van het gemeentehuis ons op en had door dat er wat aan de hand was, (In die tijd waren er nog geen mobiele telefoons om iemand te waarschuwen). Toen de dame bij de kerk was aangekomen, riep de heer Flach hard, dat we opgesloten zaten, en dat ze de sleutels op het gemeentehuis moest gaan halen.  Alles bij elkaar hadden we wel een uur boven in de toren vastgezeten, voordat we uit onze benarde positie werden bevrijd. Maar had ik wel een leuke anekdote, die nog vaak werd naverteld.

Neukirchen Youtube video link 1

Neukirchen Youtube video link 2

TERUG NAAR BEGIN  VAN DEZE PAGINA !

 

Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.

(Georg Santayana 1863-1953 Philosoph).

DAS LEBEN VON ADAM RITTER

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn ihre Spuren sind wie helle Lichter in unseren Herzen.

ADAM RITTER

Adam Ritter wurde am dritten August 1876 in Neukirchen (Knüllgebirge), geboren, einer Stadt im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Seine Mutter Elisabeth Ritter, 24 Jahre alt, unverheiratet, kam von Rekederode in der Nähe von Bad Hersfeld. Sie war die Tochter des Ackermannes Heinrich Ritter und der Margaretha Berck. Elisabeth arbeitete auf dem Hof von Landwirt Justus Riffer an der Hinter-Gasse 221 in Neukirchen.                              Aus mündlicher Überlieferung wissen wir, dass der Vater von Adam ein Dienstknecht war und Oppermann genannt wurde (durch Nachforschungen wissen wir, dass zu der Zeit ein Dienstknecht mit dem Namen Adam Heinrich Oppermann in der Nähe des Dorfes Schorbach, in Nausis wohnte aber weitere Beweise sind nicht vorhanden).

Geburtsurkunde Adam Ritter, (copyright Geburtsbuch Neukirchen).
Karte der Umgebung von Neukirchen mit den hier genannten Städten und Dörfern.

Elisabeth Ritter heiratete sechs Jahre später, am 12.8.1882, Heinrich Damm, einen Dienstknecht aus Kleinropperhausen, einer kleinen Siedlung, 6 km von Neukirchen. Heinrich Damm war ein Sohn von Jacob Damm und Anna Katharina Koch, beide wohnhaft in Kleinropperhausen.

Aus dieser Ehe von Heinrich Damm und Elisabeth Ritter wurden vier Kinder geboren:                                                                                                     Justus Damm,  geboren am 2.6.1883,                                                          Heinrich Johannes Damm, geboren am 8.7.1885,                                         Anna Maria Damm, geboren am 23.12.1887 und                                      Heinrich Damm, geboren am 28.6.1891, alle geboren in Neukirchen.      So hatte Adam Ritter noch vier Stiefgeschwister und verbrachte in bescheidenen Verhältnissen seine Kindheit und besuchte die Volksschule.

1888 starb der deutsche Kaiser Wilhelm I., sein Sohn Friedrich Wilhelm folgte ihm nach. Er läutete eine neue Ära ein. Deutschland war mit der bestehenden Situation nicht mehr zufrieden, wollte aber einen wichtigeren Platz auf der Weltbühne. 1892 schlossen Frankreich und Russland ein Bündnis. Das war merkwürdig, denn Russland hatte nicht vergessen, dass Napoleon in der Französischen Revolution in Russland einmarschiert war.

“Weihnachten in der Schwalm” van 1896, (copyright Lagis-Hessen.de).

Sechzehn Jahre alt, in 1892, am Tag nach seiner Konfirmation, fuhr Adam Ritter mit der Postkutsche nach Treysa und von dort zum ersten Mal in seinem Leben mit der Eisenbahn, die ihn nach Hamm in Westfalen brachte, wo er das Schneiderhandwerk erlernte.  Während seiner dreijährigen Lehrzeit konnte er nicht ein einziges Mal nach Hause fahren. Und als er letztendlich das Fahrgeld für einen Besuch in die Heimat zusammengespart hatte, verzichtete er gezwungenermaßen auf die Postkutsche und legte die Entfernung zwischen Treysa und Neukirchen zu Fuß zurück, wo ihm auf der Höhe von Riebelsdorf beim Anblick seiner Heimatstadt im Hintergrund die Tränen in die Augen traten.  In der klaren Ferne, in einem wolkenlosen Himmel, sah er schließlich den schönen Turm der Nikolauskirche und hörte die warmen Geräusche der Glocken.  Oh! Was für ein Gefühl tauchte plötzlich in seiner Brust auf! Er hatte keine Worte, war nicht in der Lage, sie zu beschreiben. Er rannte den letzten Teil nach Hause, dort sah er endlich das Stadttor (Treysaer Tor). Er rannte in die Stadt und bog sofort links ab, in die Hospitalgasse zum Haus seiner Eltern, Hausnummer 37. Wie glücklich müssen seine Eltern gewesen sein, als er ins Haus stürmte!

Neukirchen, Bild von der Höhe van Riebelsdorf, im Jahr  2018.

Die Jahre bis zur Jahrhundertwende verbrachte Adam in Nordrhein-Westfalen als Schneidergeselle. Nach seiner Zunftprüfung wurde er Schneidermeister.

Während dieser Zeit wird die Familie van Heinrich Damm und Elisabeth Ritter schwer getroffen: die einzige Tochter Anna Maria stirbt, noch keine 9 Jahre alt, am 9. Oktober 1896.  Zu Hause sind noch Adams drei jüngere Brüder: Justus, 13 Jahre alt, Johann, 11 Jahre alt und Heinrich, 5 Jahre alt.

Militärzeit

 

Husaren uniform, (copyricht Genwiki.Genealogy.net)

Seine Militärzeit leistete Adam Ritter in Bonn bei den Königshusaren ab. Dieses Husarenregiment Nr. 7 von König Wilhelm I, auch die „Bonneren Husaren“ genannt, war hauptsächlich ein Kavallerieverband und trug schöne Uniformen aus russischen blauen Tunika und einen Husarenhut, Kolpak, in einer leuchtend roten Farbe (im Ersten Weltkrieg war das Uniform feldgrau).

Husaren-Regiments ” König Wilhelm I” Nr.7 am enthüllten Denkmal Kaiser Wilhelms I, ihres einstiges Chefs, Bonn 1906.

 

 

 

 

 

 

Alte Briefverschlussmarke aus Papier, welche seit ca. 1850 von Behorden, Anwalten, Notaren und Firmen zum verschliessen der Post verwendet wurde.

 

 

 

 

 

Adam diente zwischen 1998 und 1902 unter dem Kommandanten Friedrich von Hertsberg.

 

Jeder Deutsche war vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahr wehrpflichtig. Jeder Wehrpflichtige konnte vom 20. bis zum 39. Lebensjahr zum Dienst im Heer oder der Marine herangezogen werden.

Die Dienstpflicht gliederte sich in:

 1. die aktive Dienstpflicht
 2. die Reservepflicht
 3. die Landwehrpflicht
 4. die Ersatz-Reserve-Pflicht.

Die aktive Dienstpflicht dauerte seit 1893 bei der Infanterie zwei Jahre, bei der Kavallerie und der reitenden Artillerie drei Jahre.

Junge Männer, die eine wissenschaftliche Ausbildung nachweisen konnten oder die einjährigen-Prüfung bestanden hatten, sowie finanziell in der Lage waren, sich selbst einzukleiden, konnten ihrer Dienstpflicht als sogenannte einjährig-Freiwillige genügen. Sie mussten sich zwischen dem vollendeten 17. und 23. Lebensjahr freiwillig melden. Die Prüfung erstreckte sich auf drei Sprachen (Deutsch und zwei Fremdsprachen) sowie Geographie, Geschichte, Literatur, Mathematik, Physik und Chemie.

Die Einjährig-Freiwilligen durften – sofern möglich – sich den Truppenteil selbst aussuchen und dienten ein Jahr. Nach sechs Monaten aktiver Dienstzeit konnten sie zum Gefreiten befördert werden. Die Einjährig-Freiwilligen wurden, sofern sie sich eigneten, zu Offizieren oder zu Unterofficieren der Reserve und der Landwehr ausgebildet.  Die aus dem aktiven Dienst Entlassenen traten zur Reserve über. Die Reservepflicht dauerte so lange, bis zusammen mit der aktiven Dienstpflicht sieben Jahre erreicht waren. Reservisten waren zur Teilnahme an Übungen von acht Wochen Dauer verpflichtet.

Erhaltene Papiere von Adam Ritter zeigten, dass er 37 Wochen im aktiven Dienst war. Das könnte bedeuten, dass Adam Ritter sich als einjähriger Freiwilliger gemeldet hatte, sich dann aber für die Bonner Husaren entschieden hatte, und nach einem halben Jahr (26 Wochen) in der Reserve landete und dann noch einige Wochen an Pflichtübungen teilnahm. Das Gehalt eines Soldaten betrug damals durchschnittlich 9 RM pro Monat und als Unteroffizier 13 RM.

Zu Beginn dieses 20. Jahrhunderts suchten Deutschland und andere Europäische Supermächte immer mehr Unterstützung mit ihren eigenen Verbündeten.  Es gab zwei Allianzen: Die Triple Alliance von Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien und die Triple Entente von Großbritannien, Frankreich und Russland. Ein Bündnis hatte Vor- und Nachteile. Ein Vorteil war, dass Sie geholfen wurde, als mann in einem Krieg landeten, aber der zusätzliche Nachteil war, dass Sie auch selbst helfen mussten, wenn das Land, mit dem mann ein Bündnis eingegangen waren, in einem Krieg endete.

Adam Ritter und Louisa Weimar.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam Adam Ritter zurück nach Neukirchen, gründete hier eine Herrenschneiderei und heiratete Louise Weimar. Die Heiratsurkunde lautete wie folgt:

Heiratsurkunde Adam Ritter & Louise Weimar.

Heiratsurkunde Nr.3       Neukirchen am vierten März tausend neunhundert fünf.    Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der Eheschließung:                         1. Der Schneidermeister Adam Ritter der Persönlichkeit nach bekannt, evangelischer Religion, geboren am dritten August des Jahres tausend acht hundert sechs und siebenzig zu Neukirchen Kreis Ziegenhain, wohnhaft in Neukirchen  Haus  Nr.37.  Sohn der unverehelichten Elisabet Ritter, jetzt verehelichten Damm, wohnhaft Neukirchen.    2. Die Louisa Weimar, ohne Beruf, der Persönlichkeit nach bekannt, evangelischer Religion, geboren am ersten September des Jahres tausend acht hundert vier und siebenzig zu Neukirchen Kreis Ziegenhain, wohnhaft in Neukirchen Haus Nr. 71.    Tochter des Schuhmachermeisters Johann Adam Weimar wohnhaft in Neukirchen und seiner verstorbenen Ehefrau Wilhelmine Philippine, geb. Bechtold zuletzt wohnhaft in Neukirchen.    Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:    3. Der Schuhmachermeister Claus Heinrich Manty, der Persönlichkeit nach bekannt, 60 Jahre alt, wohnhaft in Neukirchen Haus Nr. 69½.   4. Der Schornsteinfeger Georg Heinrich Knierim, der Persönlichkeit nach bekannt, 29 Jahre alt, wohnhaft in Neukirchen Haus Nr. 23.   Der Standesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage: ob sie die Ehe mit einander eingehen wollen. Die Verlobten bejahten diese Frage und der Standesbeamte sprach hierauf aus, dass sie kraft des Bürgerlichen Gesetzbuchs nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.   Adam Ritter, Louise Ritter, geb. Weimar, Claus Heinrich Manty, Georg Heinrich Knierim, und der Standesbeamte Weber.

Huis ” Am Rathaus 8″.

Beachten Sie, Herr Friedrich Weber war nicht nur Beambter, sondern auch Sattler und Stadtpolizist, und im Jahre 1905 wurde er Bürgermeister der Stadt bis 1933.

Adam Ritter lebte vor der Heirat in einem Haus “Am Rathaus 8”, nach seiner Heirat zogen sie in die Kurhessenstraße, auch “Haus Krommes” genannt. Dieses Haus wurde 1982 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Louisa Weimar en Adam Ritter, foto uit 1922.

Aus dieser Ehe wurden drei Töchter geboren:                                              Elisabeth (Liesl) Ritter, gebürtig in Neukirchen, am 10. Juni 1906,        Katharina (Käthe) Ritter, gebürtig in Neukirchen, am 22. März 1908,  Margarethe Anna (Gretchen) Ritter, gebürtig in Neukirchen, am 19. Oktober 1913.

Schumacher und Bauer Johann Adam Weimar, vor seinem Haus im Jahre 1909, mit Tochter Louisa Weimar und enkeln Liesl und Käthe Ritter.

Neukirchen bekommt einen Bahnhof.

Am 31. Juli 1907 wird die Strecke der “Knüllwaldbahn” von Treysa über Niederaula nach Bad Hersfeld fertiggestellt. Neukirchen bekommt einen Bahnhof an dieser Strecke.   Der Bau der Eisenbahn war das „Jahrhundertereignis“ in dieser Gegend, über das die Ziegenhainer Zeitung ausführlich berichtete.

Ziegenhainer Zeitung

Neukirchen , 26. Juli.  Am 31. Juli wird gelegentlich der Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke Treysa – Hersfeld zur Feier der Eröffnung der Eisenbahn, sowie zur Einweihung der neu erbauten Wasserleitung, eine Festlichkeit in den städlichen Anlagen abgehalten werden.

Das für die Festlichkeit aufgestellte Programm lautet:

 1. Vormittags, 10 Uhr: Aufstellung des Festzuges am Marktplatz nach folgender Ordnung: Schuljugend, Musik, Festdamen, Städtische Behörden, Beamte und übrige Einwohner. Die Vereine nach Auslosung, Gesangverein, Turnverein, Feuerwehr, Kriegerverein. Abmarsch zum neuen Bahnhof 10.40 Uhr. Empfang und Begrüßung der Behörden (Musik und Gesang). 11.15 Uhr: Abmarsch des Festzuges hin zu den Städtischen Anlagen und Ansprache des Bürgermeisters.      Pause.
 1. Um 2 Uhr nachmittags: Aufstellung des Festzuges am Marktplatz       und Rundgang durch die Stadt zu den Anlagen.                                            1.Spiele der Jugend.     2. Konzert.    3. Turn- und Feuerwehrübung.          4. Gesangsvorträge.    5. Gesellige Unterhaltung.   6. Tanzbelustigung.
Gleisbauarbeiten, mit rechts eine Gruppe Fremdarbeitern aus Serben.

Adam Ritter, im Jahr 1907  31 Jahre alt, hat sicher an diesem denkwürdigen Tag mitgefeiert, da er Mitglied zahlreicher Vereine war.   Um 10.52 Uhr wurde der reizend mit Fahnen, Blumen und Girlanden geschmückte Festzug in Neukirchen begrüßt.                            Viele Persönlichkeiten waren mit dem Zug mitgekommen: der Herr Landrat v. Schmerßell im Namen des Kaisers, Landtagsabgeordneter v. Baumbach,  der Herr Eisenbahnpräsident Ulrich und der Herr Landwirtschaftskammerpresident v. Stockhausen.                               Herr Bürgermeister Friedrich Weber hielt eine schneidige Ansprache.  Die Postkutsche, die mit dem heutigen Tage ihre Laufbahn abschloss, wurde  noch einmal prächtig mit Blumen geschmückt und die Begeisterung der Neukirchener Bürger war groß.

Die letzten Postkutschen vor der Kaiserlichen Postambt am 2. september 190,. (copyright Buch, Das alte Neukirchen und seine Stadtteile 1984).
Sportverein 1913, HC Heinrich Combecher, KC Konrad Combecher, AR, Adam Ritter.

Ziegenhainer Zeitung                              Bekanntmachung

Eröffnung der Neubaustrecke Oberaula –Treysa.                                        Am 1. August dieses Jahres wird von der eingleisigen Nebenbahn Hersfeld-Treysa die 34,18 km lange Reststrecke Oberaula – Treysa für den Personen-. Güter- und Tier-verkehr eröffnet. Sie verbindet die Hauptbahn Frankfurt -Bebra mit der Hauptbahn Frankfurt –Gießen – Cassel (Main – Weserbahn).   In der Richtung von Oberaula liegen an der Neubaustrecke die Bahnhöfe Olberode, Weißenborn, Ottrau, Nauses, Neukirchen (Kr. Ziegenhain), Riebelsdorf, Scheiblache, Loshausen, und Ziegenhain (Reg.Bez. Cassel).  Süb, der unbesetzte Haltepunkt Scheiblache und der Anschlussbahnhof Treysa-Haltepunkt dienen nur dem Personenverkehr. Die übrigen Bahnhöfe erhalten Einrichtungen zur Abfertigung von Personen, Gepäck, Stückgut, Wagenladungen, Jahrzeugen, Leichen und lebenden Tieren und sind mit festen Kopf- und Seitenrampen außgestattet. Sprengstoffe können auf keinem der Bahnhöfe abgefertigt werden.

Frankfurt a. M. den 16. Juli 1907

Königliche Eisenbahndirection

Dampflock , Bahnhof Neukirchen anno 1992

Link: Bahnstrecke Bad Hersfeld-Treysa

Die Bahnstrecke zwischen Treysa und Niederaula ist seit 2013  einen Radweg.

Link: Bahnradweg Rotkäppchenland

Bahnhof  Neukirchen (knull) anno 2002.

Der Weg in den Ersten Weltkrieg.

 (So könnte es gewesen sein?)

DAS DEUTSCHE REICH 1871-1918.

Der Erste Weltkrieg ging nicht unbemerkt an Adam Ritter, seiner Familie und der Stadt Neukirchen vorbei. Am 28. Juni 1914 wurde in Neukirchen die Nachricht von der Ermording des Thronfolgers von Österreich, Kronprinz Franz Ferdinand, vom Ortsdiener beim Ausrufen bekannt gemacht. Langsam ahnte Adam Ritter nun schon, dass vielleicht ein Krieg zwischen Österreich und Serbien ausbrechen würde, denn Österreich konnte sich diese Schandtat nicht gefallen lassen und mußte sich an Serbien rächen.  Er wußte aber auch, dass Rußland auf der Seite der Serben stand und unser Kaiser Wilhelm gezwungen war, als Bundesgenosse den Österreichern zu helfen.

Nach dem Abendessen, als die drei Töchter im Bett waren, erzählte Adam die Nachricht an seine Frau Louisa. Louisa fragte: „Muss Deutschland sich jetzt in den Krieg einmischen?“ „Könnte unser Kaiser nicht mit seinem Cousin, dem Zaren, reden?“

Zu dieser Zeit wurde auch in Neukirchen mit dem Bau der elektrischen Beleuchtung angefangen, aber es sollte noch zwei Jahre dauern, bis alle Häuser angeschlossen waren.

Es war etwa ein Monat später als in den frühen Morgenstunden des zweiten Augusts Georg Schornstein angeregt in die Schneiderei von Adam Ritter hinein stürmte. „Der Kaiser hat Russland den Krieg erklärt!“  „Österreich-Ungarn ist mit der Invasion von Serbien begonnen.“  „Mobilmachung ist befohlen!“       

Mehr über Georg Schornstein, siehe Beilage.

Mobilisatie 1-8-1914. Das Alte Rathaus von Neukirchen, foto 1960.

Beim Postamt und beim Rathaus hatten sich große Menschenmassen angesammelt, die den Mobilmachungsbefehl lasen, und Adam traf Militärpflichtige, alte Männer, die schon einen Krieg mitgemacht hatten, und Frauen, die daran dachten, dass sie sich vielleicht schon in den nächsten Tagen von ihren Männern trennen müssten.

In welchem Regiment oder welcher Armee-Einheit Adam Ritter klassifiziert wurde und ob er im Ersten Weltkrieg wieder als Husar kämpfte, wissen wir nicht.  Die „Bonneren Husaren“ marschierten durch Luxemburg, Belgien und Frankreich, sie nahmen Teil an der Schlacht an der Marne. Im Jahre 1916 kämpften sie an der Somme. Und sie kämpften bis Ende 1916 an der Ostfront. Sie haben in 1918 an der deutschen Frühjahrsoffensive teilgenommen und verteidigten sich gegen die alliierten Gegenoffensiven, darunter in den Schlachten von Oise-Aisne und Meuse-Argonne.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass er dem Kavallerieregiment 5 aus Hofgeismar oder dem Kavallerieregiment 14 aus Kassel zugewiesen wurde, (Regimente von der 3. Kavalleriedivision, 22. Kavalleriebrigade). Die Regimente waren anfangs an der Westfront; aber als der Krieg nach einigen Monaten zum Stellungskrieg wurde, wurden die Regimente Ende März 1915 an die Ostfront in Litauen und später nach Rumänien verlegt. Die Kriegsführung hatte sich grundlegend geändert. Die klassischen Kavallerieattacken scheiterten im Feuer von Machinengewehren und Artillerie.

Da Adam Ritter in 1914 schon 38 Jahre alt war, besteht auch die Möglichkeit, dass er später mobilisiert wurde, zum Reservekorps versetzt und zur Wachmannschaft großen Kriegsgefangenenlagers klassifiziert wurde.

Auch  Anfrage beim Militaer Bundesarchiv gab keine Lösung.

Eine Welle der Begeisterung erfasste sehr viele Menschen in Neukirchen bei Kriegsbeginn im August 1914. Es wehten Fahnen, es wurden Gottesdienste gefeiert und Gottes Beistand für diesen Waffengang erbeten. Die Menschen versammelten sich in den Straßen, sie jubelten ihren Soldaten zu und viele Soldaten fuhren lachend in Bahnwaggons Richting Front. Die Bevölkerung ging von einem schnellen Sieg innerhalb weniger Monate aus.

Einmal kam auch für Adam der Aufruf. Louisa weinte und erzählte den Mädchen Liesl (8) und Käthe (6): „Papa wird ja wohl schon bald wieder-kommen!“  (Gretchen war erst 1 Jahr alt).  Adam bekam eine feldgraue Uniform, hohe Schuhe, eine Feldflasche, Kochgeschirr und einen Karabiner.  Adam verabschiedete zich von seiner Frau und den Kindern  und bekam Schokolade, Kekse und Getränke mit.

Schneidermeister Adam Ritter mit Töchtern Käthe und Liesel, sowie einem Lehrjungen vor dem Haus Krommes in der Kurhessenstrasse . Augenommen um 1910.

Am Bahnhof stand schon der Zug bereit, er war ziemlich lang, so dass zwei Lokomotiven davor benötigt waren. Welch ein Betrieb herrschte auf dem Bahnstieg! Der Zug war mit Kreide beschrieben, wie etwa „Mit Gott für Kaiser und Vaterland“. Burgemeister Weber hielt eine Abschiedsrede und mit einem Hurra und der Volkshymne „Deutschland, Deutschland über alles“ beschloss er die Rede. Jetzt begann eine schwere Arbeit. Die Pferde mußten verladen werden und das nahm ein ganze Zeit in Anspruch, denn viele Pferde gingen nur sehr schwer in die offenen Waggons. Beim anschirren der Pferde ruft einer zur Adam: „Du, Adam, deine Tochter sucht dich!“  Er konnte es kaum glauben und doch war es so. Kaum sah Liesl ihren Vater, da flog sie auf ihn zu, und hing ihm um den Hals. Adam weinte vor Freude und schämte sich nicht für seine Tränen. Nicht viel Zeit war den beiden vergönnt, mit einem Gruß an Mutti schickte Adam sie schweren Herzens fort. Noch einmal drückten sie sich die Hände und bald darauf fuhr der Zug  langsam ab. Mit Tücher winken, Hüte schwenken und dem Lied „Muss i denn, Muss i denn zum Städtle hinaus!“ fuhren sie dem Feind entgegen.  Ein tiefe Wehmut durchflutete Adams Herz, als er seine Tochter Liesl bei der Bahnhofstrasse weggehen sieht. Ein stilles Bangen konnte er nicht unterdrücken, wenn er daran dachte, dass er seine Frau Louisa und die drei Kinder alleine lassen muss. In Treysa wurde wieder halt gemacht, hier kamen nog viele Männer an Bord und wurden viele Geschütze, Essen und Munitionswaren durch nichtausrückende Soldaten  verladen. Auch hier herrschte viel Betrieb auf dem Bahnstieg! Der vaterländische Frauenverein Treysa verteilte belegte Brote, Kakao und Kaffee an die Soldaten. Mit dem Klang der Regimentsmusik und den Hurrarufen der Soldaten verlies der Zug den Bahnhof von Treysa. Noch lange winkten die Soldaten ihren Verwandten zu.

– Soldaten im Kassel im Ersten Weltkrieg, 1914-1918“,

Wenn Siegesmeldungen kamen, läuteten die Glocken in Neukirchen und bekamen die Mädchen von Louisa schulfrei. Aber das ging auch vorbei, die Kirchenglocken mussten abgegeben werden und wurden zu Kanonen umgeschmolzen, (Juli 1917).  Russische Kriegsgefangene wurden in die Schule hinter die Nikolai-Kirche untergebracht. Sie mussten die ausgefallenen Arbeids-kräfte in der Landwirtschaft ersetzen. In immer kürzeren Abständen brachten Nachrichten von Gefallenen großes Leid in die Familien. Die Lebensmittel wurden knapp und zu teuer. Jeder musste wieder auf das Fahrrad umsteigen, der Zugverkehr wurde für Zivilisten gesperrt und war nur für Militär zugänglich. Louisa musste die Mädchen mit  Unterstützung ihrer Familie und monatlich ca. 20 RM vom Staat ernähren.

Czar Nicolaus und Familie, (copyright Pacasa 2.7)

In 1917 hörte Adam, dass in St. Petersburg die Revolution ausgebrochen war.  Im März wurde Zar Nikolaus II. abgesetzt und ins Exil geschickt nach Jekaterinenburg. De Zarenfamilie wurde im Juli 1918 in Jekaterinburg hingerichtet.  Die Bevölkerung in Russland wollte den Krieg mit Deutschland beenden und Anfang 1918 gab es einen Waffenstilstand.

An der Westfront war die militärische Lage aussichtlos für Deutschland.  Am 11. November 1918 wurde Deutschland gezwungen, den Waffenstilstand anzunehmen.  Die Kernpunkte waren der Rückzug der deutschen Truppen nach Deutschland innerhalb von 15 Tagen und die Besetzung der linksrheinischen deutschen Gebiete durch Truppen der Sieger. Die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges waren beendet. Rund 65 Millionen Soldaten wurden insgesamt im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Von ihnen starben neun Millionen.

Am. 11. November kam auch in Neukirchen die Meldung, der Kaiser sei geflohen, Waffenstillstand. Der deutsche Kaiser  beantragte Asyl in den Niederlanden.  Königin Wilhelmina spielte dabei in den Niederlanden eine wichtige Rolle, sie war schockiert, wie die Zarenfamilie in Russland zu Ende gegangen war. Bis 1920 lebte er auf Schloss Amerongen und ab 1920 auf Schloss Doorn.  Der Kaiser starb am 4. Juni 1941 in Doorn und ist einer der wenigen in den Niederlanden der “über der Erde” in einem Mausoleum liegt.

Berliner Volksblatt 9-11-1918. Keizer Wilhelm II.

Für Louisa Weimar und ihren drei Töchtern, Liesel (12), Käthe (10) und Gretchen (5), muss es eine schwere Zeit gewesen sein. Aber auch eine große Freude, als Adam Ritter lebend aus dem Krieg zurückkehrte.

„Ich will dafür leben und arbeiten, dass es den Menschen in kleinen Verhältnissen besser geht!“

ADAM RITTER

Dieser Leitsatz seines Lebens veranlaßte ihn, sich 1919 für die Gründung des SPD-Ortsvereins Neukirchen einzusetzen. Zum Vorsitzenden wird Adam Ritter gewählt, zum Stellvertreter Heinrich Kaufmann, zum Schriftführer Wilhelm Zulauf und Bürgermeister Heinrich Weber; man traf sich alle zwei Wochen.

17-1-1919 Mitglieder der SPD Neukirchen.
Bericht Monats-Versammlung.

In den folgenden Jahren erhielt die Allgemeine Ortskrankenkasse Ziegenhain in Neukirchen eine Nebenstelle, die von Adam Ritter neben seinem Schneiderberuf geführt wurde. Dadurch kamen viele Menschen zu ihm nach Hause und wurde er ein beliebter und angesehener Mann in Neukirchen und den umliegenden Dörfern.

Adam Ritter war neben seinem Vorzitz des SPD-Ortsvereins, Vorsitzender des Turnvereins, Mitglied des Magistrats, der Stadtverordneten-versammlung und des Kreisausschusses, sowie Schöffe am Amtsgericht, um nur einige seiner Ehrenämter zu nennen. Er war ein hervorragender Redner. Er hielt seine Reden aus dem Stehgreif.

SPESSARTCLUB 1922.
Mit gitarre Adam Ritter.
Männergesangverein “Concordia” 1922. mit Adam Ritter (Roter Pfeil).

Adam Ritter  war ein fröhlicher, polulärer und musikalischer Mensch. Er spielte Gitarre, war im Gesangverein, wo er Solopartien sang. Deshalb hörte man Adam immer auch zu Hause singen. Dann beklagte sich manchmal seine Frau Louisa: „ Sei mal ruhig, denk an die Nachbarn!“ Adam Ritter versäumte es nie, so oft ihn sein Weg nach Kassel führte, eine Aufführung des Staatstheaters zu besuchen. Oder war mit Konrad Combecher, die ein Auto besaß, und Werner Mantz von Eisenwarengeschäft, als drei Kumpels auf dem Weg zu den Märkten und Kirmessen in den unmliegender Dörfern.

Am 9. August 1921 starb in Neukirchen, die Mutter von Adam Ritter, Elisabeth Ritter, sie war 69 Jahre alt geworden.

Adam’s Frau, Louisa Weimar war eine berufstätige Frau. Ihr Vater, Johann Adam Weimar, war Schumacher und Bauer und Louisa arbeitete viel auf dem Hof ihres Vaters und später für ihren Bruder. Auch nach ihrer Hochzeit mit Adam Ritter arbeitete sie so viel auf dem Hof, dass sie manchmal keine Zeit hatte, um für Adam das Abendessen zu bereiten. Louisa starb jung im Alter von 49 Jahren, am 5. September 1923, im Sanatorium Hephata in Treysa. Adam Ritter blieb zurück mit seinen drei Töchtern, Liesel (17), Käthe (15) und Gretchen (10).

Adam Ritter und Anna Katharina Combecher.

Anna Katharina Combecher.

Vier Jahre später traf Adam Ritter eine Anna Katharina Combecher, Tochter des Wagenmeisters Heinrich Combecher aus Schwarzenborn und seiner Ehefrau Anna Margaretha Brehm.

Anna Katharina Combecher arbeitete als Haushälterin in der Familie „Von Bardeleben“ in Kassel, (ein Offizier des preußischen Adels). Als ihre Mutter und Schwester starben, musste Anna Katharina Combecher zurück nach Hause kommen, um den Haushalt ihres Vaters und ihres Bruders zu führen. Als Anna Katharina nebenbei auch noch in der Wirtschaft von ihrem Neffen Ernst Schornstein in den Städtische Anlagen arbeitete, brachte Ernst Anna Katharina in Verbindung mit Adam Ritter. Und am 2. April 1927 heiraten Adam Ritter und Anna Katharina Combecher.

Anna Katharina und ihre Bruder Konrad Wilhelm Combecher.

Die zweite Ehe von Adam Ritter mit Katharina Combecher war sehr glücklich, da die Katharina einen liebevollen und sorgsamen Charakter hatte. Überliefert sind Sprürche wie:  „Ach mein Trienchen, was hast du wieder lecker für mich gekocht.“.

Im selben Jahr heiratete seine Tochter Käthe (19) einen Bauern aus Neukirchen, Heinrich George Schlemmer, und ein Jahr später seine Tochter Liesel (22) den Landwirt und Schreiner Heinrich Merz.

Und dann, am 2. November 1930 wird aus der Ehe von Adam Ritter (54) und Anna Katharina Combecher (40) ein Tochter geboren, sie bekommt den Namen Anneliese Edith Hedwig.

Doktor Hohmann aus Neukirchen hatte Anna Katharina empfohlen: „Es ist besser, dass die Geburt im  Krankenhaus in Marburg passiert.“. Aber schließlich verlief die Geburt reibungslos und sagte der Professor in Marburg: „Dass hätte Doktor Hohmann zu Hause auch geschafft!“.   

Adam und Anna Katharina waren sehr froh über dieses Glückskind aber schwere Zeiten standen bevor.                                                                   Am 30. Januar 1933: Machtergreifung! Am 22. Juni 1933 verboten die Nazis die SPD. Viele Sozialdemokraten, mehr als 3000, wurden verhaftet oder ermordet. Der Sozialdemokrat Adam Ritter verlor seinen Arbeitsplatz und alle seine öffentlichen Ehrenämter. Er war 13 Jahre Vorsitzender der SPD-Neukirchen gewesen. Es folgte eine diskriminierende und deprimierende Zeit, alte Freunde und Bekannte mieden ihn. Die Polizei führte eine Haussuchung durch. Man holte die sich in seiner Wohnung befindliche Fahne des Turnvereins ab. Und vor dem Abtransport in ein Konzentrationslager bewahrten ihn nur noch gute Fürsprecher, unter ihnen sogar Nationalsozialisten. Aus Gründen der besseren Überwachung blieb es ihm jedoch nicht erspart, sich für eine gewisse Zeit 3 x täglich auf dem Rathaus zu melden.

In Dezember 1934 heiratete Adams Tochter Margarethe Anne (Gretchen) den beim Finanzamt angestellten Johann Heinrich Richard und in diese Jahren kamen Adams erste Enkelkinder bei Liesl und Käthe zur Welt.

Adam Ritter, Anna Katharina Combecher, und Anneliese Ritter.
Ausflug. 3-6-1934.

 

 

 

 

 

 

 

Adam Ritter, dieser vielseitig begabte, lebensbejahende, fröhliche Mensch, wurde schwermütig und musste vorübergehend sogar in eine Nervenklinik aufgenommen werden. Um seine Familie ernähren zu können, seine jüngste Tochter war gerade erst 3 Jahre alt, hatte er sich wieder an die Nähmaschine gesetzt. Selbst Nationalsozialisten konnten ihm ihre Achtung nicht versagen und ließen bei ihm schneidern.

1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde Adam Ritter zur AOK, der Gesundheitskasse Ziegenhain, dienstverpflichtet.   Als er nach der Arbeit Abends mit dem Zug von Ziegenheim in Neukirchen ankam, stand seine Tochter Anneliese auf dem Bahnstieg, um die letzten Reste aus seinem  Brotbeutel zu ergattern, (Er nannte dass Hasenbrot).

Adam Ritter met zijn dochter Anneliese.

Zu Hause nahm er seine Gitarre, setzte sich am Kachelofen, und sang und spielte Gitarre für seine Tochter Anneliese. Und wenn Vater und Tochter zusammen spazieren gingen, ging Anneliese lieber in die Anlagen, um etwas zu trinken oder zu essen, aber Adam lockte sie immer mit einer Ausrede in eine andere Richtung durch die Stadt Neukirchen.  Obwohl es schlimme Zeiten waren und das Geld fehlte, an Weihnachten verkleidete Adam Ritter sich als Weihnachtsmann und hatte er für jeden Geschenke.

Adam Ritter wurde Leiter der AOK Ziegenhain, und blieb es bis zu seinem Tot. Daß Deutschland diesen Krieg verlieren würde, stand für ihn von Anfang an fest.

Am 16. Januar 1944 starb Adam Ritter 68-jährig in Neukirchen. Mit einer Lungenentzündung war er noch an die Arbeit gegangen, der Jahresabschluss musste noch fertiggemacht werden (Antibiotikum gab es zu diesem Zeitpunkt nicht). Es war ihm nicht mehr vergönnt zu erleben, dass es für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands einen neuen Anfang gab.

Eine ungewöhnliche Konfirmation.

Wie alle Konfirmanden freute auch Anneliese sich auf ihre Konfirmation.   Die Prüfung, damals noch recht streng hat sie gestanden und nun konnte der Konfirmationstag kommen, vorgesehen war der zweite Ostertag. Aber es herrschte noch eine große Unsicherheit.  Der Krieg war fast zu Ende. Die Amerikaner rückten vor und erreichten Neukirchen am Karfreitag 1945.

Anneliese Ritter, voorste rij links.

Anneliese war sehr unsicher, ob die Feier überhaupt Ostern statt finden konnte.  Es gab eine Ausgangssperre, das heisst, die Menschen durften nur zwei Stunden außer Haus sein. Die Amerikaner erlaubten die Konfirmation innerhalb dieser zwei Stunden.

Anneliese, kann sich noch erinnern, ich war blaß und ängstlich und schwarz bekleidet, als ich mit meiner Mutter zum Pfarrhaus ging, während auf der Straße Panzer an Panzer rollten.

Anna Katharina Ritter – Combecher, mit tochter  Anneliese Ritter.

Wir holten unseren Pfarrer Nagel ab und gingen gemeinsam in einer Prozession zur Kirche.

Dort trafen wir unsere Tanten Käthe und Gretchen. Über dem Gottesdienst lag ein großer Ernst. Mein Vater, Adam Ritter war gestorben, und wir vermissten ihn sehr, aber manche andere Väter waren noch  im Krieg oder in der Gefangenschaft. Die Situation bedrückte uns alle.

Nach dem Gottesdienst, Konfirmation und Feier des Heiligen Abendmahles mußten wir fast im Laufschritt nach Hause. Entsprechend den äußeren Bedingungen war auch die häusliche Feier besheiden, keine Gäste, wenig Kuchen und kaum Geschenke.

Ich meine gerade weger dieser schlichten und ungewöhnlichen Form werde  ich meine Konfirmation nie vergessen, sagte Anneliese.  Auch in einem späteren Alter, als Anneliese nach einen 20 jährigen  Aufenthalt in Süd-Deutschland nach Neukirchen zurück kehrte dachte Sie oft an diesen Tag zurück, als die deutchen Panzer aus dem nahe gelegener Truppenübungsplatz Schwarzenborn durch die Straßen von Neukirchen rollten.

Adam Ritter seine Frau,  Anna Katharina Combecher starb im Alter von 80 Jahren am Heiligabend 1970 im Krankenhaus in Saulgau (Württemberg).

Familiengrab und Todesanzeige von Adam Ritter und Anna Katharina Combecher.

Während der Zweiten Weltkrieges verlor Neukirchen 181 Bewohner; Gefallenen, Kriegsopfern und Vermißten ca 10%.  Es gibt in Neukirchen nur wenige Familien, die keine Angehorigen verloren haben. Während der Kriegszeit gab es in Neukirchen wiederholt Einquartierungen. Die bekannteste war die der Truppen aus dem Rußlandfeldzug (vorwiegend Österreicher). Die erste Einquartierung erfolgte am 31sten October 1939 und dauerte nur wenige Tage, die längste war von November 1939 bis Mai 1840.

In Neukirchen waren auch Kriegsgefangene untergebracht. Diese wurden als Arbeitskräfte eingesetzt, da die männlichen Bürger Neukirchens nach und nach in den Kriegsdienst eingezogen waren. Die Kriegsgefangenen waren vorwiegend polnischer und französischer Herkunft.  Hungersnot herrschte in Neukirchen keine, da durch die hiesige Landwirtschaft und die vielen Gärten Lebensmittel einigermaßen ausreichend zur Verfüging standen.

In Neukirchen wurden wiederholt Menschen aufgenommen die durch die Kriegswirren in Not geraten waren. In 1939 bei Beginn des Frankreichfeldzuges trafen Evaquierte ein aus dem Saarland.   In 1941, als der Luftkrieg stärker wurde kamen vorwiegend Frauen und KInder aus Kassel, Hamburg und Bremen. In 1943, Bürger Kassels flüchteten nach dem Bombenangriff auf ihre STadt.  In 1944 setzte der große Flüchtlingsstrom aus den Ost-gebieten ein, und aus dem Saarland kamen wieder Evaquierte in Folge der Invasion der Alliierten. Ende 1944 und in 1945 waren es Deutsche aus Ost-Preußen und aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße, die vor den sowjetischen Truppen flüchteten. In Früjahr 1946 trafen Vertriebene ein die aufgrund der Bestimmungen der Siegermächte ihre Heimat verlassen mußten, (Sudetenland),  und hier in Familien eigewiesen wurden.

Von den Ende 1945 regiestrierten Evaquierten, Flüchtlingen und Heimatvertriebenen kamen aus:  -der britischen Zone 92 personen, -der sowjetischen Zone 57 pers., -der französischen Zone 6 pers., –aus Berlin 9 pers., -Ostpreußen, -Pommeren und Schlesien 168 pers.,  -dem Sudetenland, (Tschechoslowakei) 230 pers.,   – Polen 26 pers. , -Rumaniën 21 pers., -Ungarn 8 eprs. und Österreich 5 pers.

Januari 1945, Unterwegs von Ost-Preußen nach Deutschland.

Über Jahrzehnte war die Bevölkerung Neukirchens nur wenig oder überhaupt nicht gestiegen. 1939 hatte Neukirchen 1714 Einwohner, 1950 jedoch 2875, davon 552 Heimatvertriebene. Die Flüchtlinge aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße konnten oft nur das nackte leben retten. Sie hatten außer der Kleiding, die sie trugen, meistens nichts. Von Mai bis Juli 1945 wurden 800.000 Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben.

Sowohl beim 75-jährigen, als beim 100-jährigen Jahrestages der SPD-Neukirchen wurde Adam Ritter geehrt und für das gefeiert, was er für die Stadt Neukirchen und die SDP getan und bedeutet hat.

 

 

 

 

 

HNA Zeitung von September 2019.

 

 

 

Um in dieser Welt zu leben, muss man fähig sein, drei Dinge zu tun:

Lieben, was sterblich ist, es mit aller Kraft festhalten, wissend, dass das eigene Leben davon abhängt, und wenn die Zeit kommt, es loszulassen, loslassen.

Mary Oliver.

Beilagen:

Georg Friederich Schornstein, Neukirchen.

Georg Schornstein wurde am 12. November 1895 in Neukirchen geboren. Er war der Sohn des Wirtes und Metzger Balthasar Ernst Schornstein und Barbara Elisabeth Brehm. (Acte 46 Geburtsneben-register 1895 Neukirchen Knüllgebirge, Hessisches Staatsarchiv Marburg).

Georg studierte Electrotechniker, und bei die Mobilisierung 1914 des Ersten Weltkrieges wurde er in die Kaiserliche Marine zuge-wiesen und als Heizer ausgebildet.  Die technische Entwicklung der U-Boote bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges beschreibt ein Boot, das durch Dampf-, Benzin-, Diesel- oder Petroleummaschinen über Wasser und durch batteriegetriebene Elektromotoren unter Wasser angetrieben wurde. Die völkerrechtlichen Doktrinen des Kreuzerkrieges zwangen dem U-Boot die Überwasserkriegsführung auf. Folgerichtig bekam das typische U-Boot nun Geschütze, Torpedos und eine offene Brücke zur Beobachtung des Seeraums. Die Unterwassereigenschaften traten zurück, sodass sich ein Tauchboot etablierte, das sich wegen kleiner Batteriekapazitäten unter Wasser nur langsam bewegen konnte, aber mit kräftigen Verbrennungsmotoren über Wasser schnell, um schnellen Überwasserstreitkräften und Handelsschiffen folgen, sie einholen oder überholen zu können.

Aufgrund der Doktrinen des Kreuzerkriegs und der daraus folgenden Entwicklungen bei den Schlachtschiffen wurde dem U-Boot zunächst wenig Bedeutung zugemessen. Erst die deutsche Kaiserliche Marine kam zu dem Schluss, das U-Boot als Handelsstörer einzusetzen. Großbritannien mit seinem Empire, damals die führende Seemacht, wollte seine Seewege vor U-Booten schützen. Hierzu wurden auch so genannte Q-Ships eingesetzt, die als U-Boot-Fallen operierten.  Zwischen 1906 und 1919 wurden mehr als 230 U-boote in Deutschland gebaut.

Onderzeeboot U59.

Georg Schornstein wurde Oberheizer, und war für die Motoren verantwortlich auf das U-Boot “U 59” Typ VIIC, und Teil der dreizehnten submarine Flottille, war unter dem Befehl von Hauptmann-Lieutenant Wilhelm Freiherr von Fircks.

Kapitein-Luitenant Freiherr Wilhelm von Fricks.

Das Schiff wurde auf der Werft der Firma Weser in Bremen gebaut, und das U-Boot wurde am 7. September 1916 in Betrieb genommen. Das U-Boot war 67 Meter lang, 6,32 Meter breit und hatte eine Tiefe von 3,79 Metern. Das Schiff wog 786 Tonnen aufgetaucht und 954 Tonnen unter Wasser, es wurde von Dieselmotorenangetrieben, und hat über Wasser 14,7 Knoten, und unter Wasser 8,4 Knoten Reise-geschwindigkeit. Das Schiff hatte zwei Torpedorohre und Platz für sieben Torpedos,

Am 12 Mai legten die Engländer 235 Minen südlich der Spitze van “Horns Riff” , (Dänemark).  Am 13. Mai 1917 legten die Deutschen 420 Minen westlich und am nächsten Tag noch 200 Minen südlich von “Horns Riff”.  Der U 59 war in Begleitung von Minentrawlern und Torpedo-booten wieder auf dem Weg zum Einsatz. Die Schiffe mussten durch die Minenfelder am”Horns Riff” fahren.  Um 7:11 Uhr lief der Minentrawler “Fulda” auf eine Mine und kurz danach auch U-Boot U-59  (Pos. 55°33’N – 7°15’O). Beide Schiffe sanken. 33 Männer von U 59 und 5 von der “Fulda” kamen ums Leben, die übrigen wurden von einem Torpedoboot gerettet. Der Verlust des wertvollen U-Bootes veranlasste die Deutschen in den nächsten Tagen zu einer intensiven Minensuch- und -räumaktion innerhalb dieses Minenkorridors.  Unter die 33 verstorbenen des U-Boot U-59 war auch die 21-Jährige Georg Friederich Schornstein. Im Register der verstorbenen von Neukirchen finden wir Georg Schornstein.

overlijdensacte no 23. 20-8-1917.

Das Commandant der II Unterseeboot flottille der Kaiserlichen Marine hat mitgeteilt und zeigte an, Daß der Unterseeboot Oberheizer Georg Friederich Schornstein Electrotechniker, 21 Jahre alt, evangelischen Religion, geboren zu Neukirchen, Kreis Ziegenhain, lestigen Standes, Sohn des verstorbenen Gastwirt und Metzger Balthasar Ernst Schornstein, zuletzt wohnhaft in Neukirchen, und seine Ehefrau Barbara Elisabeth, geborenen Brehm, wohnhaft in Neukirchen. Am vierzehnten Mai des Jahres tausend neunhundert siebzehn, Mit einen Unterseeboot durch Minen Explosion in der Nordsee gesunken sei.  Der verstorbenen wohnte nach Amtlicher Kenntniss zuletzt in Neukirchen, Kreis Ziegenhain.

Denkmal Heikendorf-Möltenort.

Im Fischerdorf Möltenort, steht ein Denkmal für mehr als 35,000 gestorbenen Deutsche Marinesoldaten, auch mit den Namen von Georg Schornstein.

 

85 Jahren spater, findet die Jysdk Dykkerfirma auf einer Tauchexpedition für das Strandningsmuseum in Thorsminde
(Dänemark) im Jahre 2002 ein intaktes U-Boot aus dem 1. Weltkrieg: Das Wrack liegt in 33 Meter Tiefe, westlich vom äussersten Ende des Horns Riff. Das Fahrzeug ist in zwei Teile gesprengt. …

Kaart met vindplaats van de U 59.

Das ist ein ganz fantastischer Fund, da es seit 85 Jahren unbesehen und unberührt war. Da aus dieser Zeit keine anderen U-Boote im dänischen Fahrwasser liegen, wird ein Fund dieser Art sowohl der Erste und Letzte bleiben. Das U-Boot ist weit besser erhalten, als die meisten anderen U-Bootswracks aus den Weltkriegen. Das Boot ist jetzt dokumentiert, und es wurden verschiedene Gegenstände für die Strandingsmuseums Ausstellung geborgen, hierunter ein 6
Tonnen schweres Geschütz.

Link U-boot-Ehrenmal-Möltenort.

 

Die Nikolaikirchen in Neukirchen

                    Neukirchen 1624

Urkunden des Staatsarchivs Marburg belegen, dass es in Neukirchen bereits in 1395 eine Kirche gab. In einer Urkunde äußerte der Abt Reinhard von Hersfeld den Wunsch, dass der Gemeindepfarrer Tilemanus de Kirchein aus Ottrau vier wöchentliche Messen am Altar der Heiligen Nikolaus und Bonifatius, Margarete und Barbara in der Kirche der Stadt Neukirchen halten möge.

Viele Urkunden folgten, unter anderem in 1444 über die Marienkapelle auf dem Frauenberg, (heutige Friedhofskapelle).    Der Bau der heutigen Nikolaikirche wurde 1497 abgeschlossen.   Die Existenz einer Kirche in Neukirchen zuvor wird durch eine Kirchenglocke mit der Jahreszahl 1415 belegt. Während der Reformation (1525-1535) wurde die Nikolaikirche Evangelisch.   Alle Kunstwerke aus der katholischen Zeit wurden entfernt, die Kirche sollte mehr Schlichtheit ausstrahlen.

                 De Nikolai-kerk in Neukirchen-Knull.

In dieser Zeit, nämlich im Jahre 1533 war innerhalb der Stadtmauern von Neukirchen ein Großbrand, drei Viertel der Häuser brannten nieder, auch der Glockenturm der  Nikolaikirche fiel den Flammen zum Opfer. Aus dem Jahr 1669 ist eine Urkunde erhalten, in der der Pfarrer, der Bürgermeister und der RAt, die Landgrafin Hedwig Sophie van Hessen-Kassel um Unterstützung für Instandsetzungsarbeiten am Kirchturn bitten.

Wasser war von oben in die Fugen der Steine eingedrungen, was wiederum bei Frost, Schäden an den Mauern verursachte und den Turm in einen schlechten Zustand brachte. 350 Taler wurden für die dringend notwendigen Reparaturarbeiten benötigt. Landgräfin Hedwig Sophie steuerte 30 Taler bei, mit dem Hinweis, dass das Geld nur für Reparaturarbeiten am Turm verwendet werden dürfen.

Gleich aus welcher Richtung sich der Ankommende unserem Städtchen nähert, der mächtige Turm der Nikolaikirche grüßt schon von weitem. Unter seinem Dach hingen seit Jahrhunderten die verschiedensten Glocken. Kriegswirren, Blitzschlag und Brände beschädigten oder zerstörten sie immer wieder.

In 1881 wurden die alten Glocken durch drei neue Glocken ersetzt. Zwei alte Glocken waren zerbrochen und um die korrekten harmonischen Klänge zu erhalten , wurde auf anraten des Glockengießers auch die dritte Glocke, die noch in gutem Zustand war ersetzt. Eine der Glocken war am 1 April 1878 als zweei Häuser in Neukirchen niederbrannten durch das lange Läuten zerbrochen.

                                   Glocke aus 1924.

Die Inschriften auf den drei alten Glocken lauteten:

 1. Die Größten: Magister Johannes Pistorius, Herr Bürgermeister Reitz Dehn, Christian Krommes, Sebastian Kraus Baumeister, Im Augusto bin ich durchs Feuer geflossen. Ambrosius Ulrich von Hersfeld hat mich für Neukirchen gegossen – anno 1676.
 2. Die Mittlere: Anno do. 1415 Lucas, Marcus, Matthäus, Johannes. Mit vier Wappen darunter.
 3. Die Kleinste: M.Philippus Straccius, Pastor in hoc urbe Neocuria; Sebastianus Lucanus et Johannes Gorzius, 30 Juli 1627.

Am Juli 1881 kamen die drei Glocken aus der Gießerei der Gebrüder Ulrich in Neukirchen an. Die Glocken wurden mittels Flaschenzügen von Außen hoch gezogen mit Hilfe der Feuerwehr und an der dazu bestimmten Stelle im Turm aufgehängt.

                          Fenster Nikolaikirche

Die Inschrift der Glocken lautete:

1. “Ehre sei Gott in der Höhe”.

2. “Friede auf Erden”.

3. “Den Menschen ein Wohlgefallen”.

Nach wiederholtem Probeläuten war am 31 Juli, die Weihe mit dem Morgengottesdienst verbunden. Nach Beendigung des Gottesdienstes bewegte sich der Festzug, bestehend aus dem Schulkinderen, der Feuerwehr und den Mitgliedern, unter Glocknengeläute auf dem Wege durch die Mühlenpforte in den Anlagen. Dort angekommen machte der Bürgermeister Weisenbach Mitteilung aus alten Urkunden über die bisherigen Glocken und brachte dann ein Hoch aus auf die Stadt Neukirchen und den Glockengießer, Heren Ulrich aus Apolda.

Hierauf nahm die Feier mit Musik und Tanz ihren weiteren Fortgang. Die Schulkinder ( Adam Ritter war damals 5 Jahre alt), wurden, damit sie dieses Tages nicht vergessen mit Bier und Süßigkeiten.

      Im Winter 1942 werden zwei Glocken  eingefordert.

Von dem drei Glocken aus 1881 werden in 1917 während des Ersten Weltkriegs, die zwei kleineren zur Einschmelzung eingefordert. In 1924 war die Einweihung von zwei neuen Kirchenglocken, aber während des Zweiten Weltkriegs in 1942 mußten wieder zwei Glocken als Kriegsglocken abgelieferd werden, (ein aus 1881, und ein aus 1924).

Heute hat die Nikolaikirche drei Bronzeglocken aus den Jahren 1924 und 1950. Sie wiegen 2000, 1500 und 1100 kg und sind auf die Töne c, d und e gestimmt. Sie haben wieder die gleichen Inschriften wie die Glocken von 1881 erhalten. ” Ehre sei Gott in der Höhe”, “Friede auf Erden”, und “Den Menschen ein Wohlgefallen”, und mit dem Zusatz,  “Ersatz für die im Krieg gebliebene Glocken, Neukirchen 1950”.

Die ältesten Glocken im Turm sind die beiden Uhrglocken. Sie stammen aus den Jahren 1483 und 1557 und hängen in der “Laterne” unter der Turmspitze. Die kleinere Glocke schlägt jede Viertelstunde, die größere zu jeder vollen Stunde. Die kleine Uhrglocke trägt die Inschrift “Anno MCCCCLX XXL (1483)”.           Und der größeren Uhrglocke ” Die Uhrglocke heijß ich, Lorentz Reinhard goß mich A 1557″

 Balustrade, Rundgang und Turpspitze

Die Glocken gehörten einfach der Stadt Neukirchen, sie hatten die Menschen zum Gebet gerufen. Die Glocken läuteten bei Sturm, Feuer und Krieggefahr. Sie hatten die Zeit zur vollen Stunde geläutet. Sie erklangen bei Gottesdiensten, bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen und am kirchlichen Feiertagen. Himmel und Erde waren durch die Glocken miteinander verbunden.

Im Buch ” 500 Jahre Nikolaikirche Neukirchen 1497-1997″, bin ich auf die nächste Geschichte über die Glocken der Nikolaikirche gestoßen. Ein jüdischen Mitbürger,  jetzt wohnhaft in America, schrieb: : In meiner Erinnerung höre ich immer noch den volltönenden melodiösen Klang der zwei Glocken. Ich werde ihn in der Tat nie vergessen. Wie oft mahnte mich meine Mutter, zur Vesperzeit wieder zu Hause zu sein, egal wie weit wir mit den Spielkameraden von vor langer Zeit herumstrichen. . .  bit weit in den Wald hinein . . . , da war immer der Klang der Glocken, der uns daran erinnerte, nach Hause zurückzukehren.

Es war ein ruhiges Leben in meiner Jugend. Juden und Nichtjuden lebten in Frieden und Harmonie zusammen, bis . . . Ich war unter den Glücklichen, die noch im Teenageralter fliehen und eine neue Heimat in den USA finden konnten. 1945 überquerte ich am Pesach (Passah) den Rhein, in der Uniform des Heeres der Vereinigten Staaten . . . und als erstes bat ich um Urlaub, die Gräber meiner Eltern besuchen zu können.

Es war ein klarer Frühlingstag, als mein Jeep um die letzte Kurve fuhr und sich das Tal vor mir ausbreitete. Und da, in der Ferne – ich lauschte einen Augenblick – den klaren Himmel entlang trieb der Glockenklang zu mir!

Ich fand alles so vor, wie ich es vor sechs Jahren verlassen hatte. Allerdings sahen fremde Gesichter aus den Häusern meiner jüdischen Nachbarn, und die Synagoge war zerstört worden . . . 

Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof  in Neukirchen.

Ich blieb nicht lange: nachdem ich meine Gebete gesprochen hatte, kehrte ich zu meinem Standort zurück – 13 Jahre später -, meine liebe Frau und ich sind auf dem Wege nach Israel.  Wie könnte ich über diesen Kontinent fliegen, ohne der Ruhestätte meiner Vorfaren einen Besuch abzustatten? So beschlossen wir, in Frankfurt zwichenzulanden, ein Auto zu mieten. . .  Wieder rastete ich am Rand des Tales, und da waren sie über Entfernung hinweg, die alten Glocken. Ich grüße euch, ihr Glocken, aber ich kann einige Fragen nicht aus meinen Gedanken verdrängen.      Wo wart ihr, als meine Synagoge brannte, warum wart ihr still?  Warum erhobt ihr nicht eure besorgten Stimmen, wie ihr es immer tatet, wenn es brannte, warum wart ihr stumm, als die letzten jüdischen Bürger zusammengetrieben wurden, um dann nie zurückzukeheren? 

Stolpersteinen in Neukirchen -Knüll

 

Warum wart ihr stumm, als meiner Großmutter das Begräbnis auf den örtlichen jüdischen Friedhof verweigert wurde und sie in einem namenlosen Grab beigesetzt werden mußte? Meine Großmutter, die drei ihrer Söhne der Armee des Kaisers gab, jemand also der dem Vaterland das höchste Opfer brachte. Ich grüße euch, Glocken, und frage mich: Werde ich euch jemals wieder hören? Werdet ihr eure großen Stimmen über einem Land erhalten, das wirklich um Vergebung bittet für alles, was es seinen Bürgern angetan hat?  Werdet ihr weiterhin hinausläuten, was Schiller in seinem dramatischen Gedicht  «Die Glocke» gesagt hat, daß ihr geschaffen worden seid, um Frieden im Land und Frieden in der Welt zu verkünden? Ich werde immer an euch erinnern, Glocken, ich werde mich immer erinnern”.

                                  Walter Flach auf dem Turm.

In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts habe ich die Nikolaikirche besucht und an einer Tour mit Turmbesteigung teilgenommen, (132 Stufen).

Herr Walter Flach organisierte die Führung für die Gemeinde und erzählte auf halber Strecke an den Glockenstühlen von der Geschichte der Glocken.

Und oben auf dem Turm angekommen, erzählte Herr Flach über die Wonung der Turmmann, auch Turmwächter oder Turmbläzer genannt.

Von 1625 bis 1900 lebte dort ein Türmer mit seiner Familie als Wächter der Stadt mit folgenden Aufgaben:

 1. Er mußte im Sommer von 10 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, im Winter von 9 Uhr abends bis 3 Uhr morgens an den vier Ecken des Turmes und zu jeder Stunde die Zeit richtig abblasen.
 2. Er hat dabei genau und fleißig achtzugeben, wenn etwa Feuer in de Stadt oder in der Umgebung ausbrechen sollte und solches sogleich durch das Feuerhorn zu verkünden.
 3. Am Tage soll er hergebrachterweise zu den gewöhnlichen Stunden die Melodie eines Verses aus einem geistlichen Liede und auch bei Sterbefällen, wenn solches gewünscht wird, gegen die üblichen Gebühren auf dem Turm blasen.
 4. Er ist verpflichtet und gebunden, bei hohen Festtagen, oder wenn es sonst von der geistlichen Behörde verlangt wird, in der Kirche unter dem Gesang einen Vers abwechselnd mit Blasinstrumenten zu begleiten.
 5. Er muß alles rein und sauber auf dem Turme halten und nichts von den Sachen, die der Stadt gehören, veräußern.
 6. Er darf ohne Erlaubnis des amstführenden Bürgermeisters sich nicht aus der Stadt entfernen oder gar verreisen, sondern demselben davon gehörige Anzeige machen und dessen Genehmigung einholen.
 7. Er ist verpflichtet, auf dem Turm zu wohnen, jedoch kein polterndes Handwerk oder ein sonst ähnliches Geschäft dortselbst zu betreiben.
 8. Er muß sich gegen seine Vorgesetzten und überhaupt gegen jedermann höflich und ehrbar betragen, so wie es einem redlichen und braven Turmmann und Stadtmusikanten geziemt und gebührt.
 9. Wenn er wahrnehmen sollte, daß eine sonstige Gefahr der Stadt oder den einzelnen Einwohnern droht, sei es durch Überfälle, Räuberbanden, so hat er sofort auf geeignete Weise, nötigenfalls durch die Sturmglocke, mit Verkündigung der drohenden oder eingetretenen Gefahr vom Turm herab die Einwohner davon zu verständigen.

Nachdem Herr Flach mit seiner Rede fertig war, verließen wir die Turmwonung,  Außen war einen Rundgang mit einer steine Balustrade wo wir um die Turmspitze herum gehen konnten. Wir genossen die Aussicht auf die schönen Fachwerkhäuser und auf die Umgebung, mit des Knüll Gebirges und  Schälmer Landschaft.

Herr Flach blies sein Horn an jeder Ecke des Turms, wie früher der Turmbläzer tat, und danach erzählte er was in der Ferne in allen Himmelsrichtungen zu sehen war. Er sprach mit so viel Begeisterung,  dass sein Geschichte niemals endete, und manche Leute stiegen schon den Turm hinab.

Als Herr Flach und ich als letzte zwei runter wollte, stellte es sich heraus, dass einer der anderen Turmkletterer die Tür zwischen Balustrade und Turmwoning hinter sich geschlossen hatte, und die Tür ließ sich von außen nicht öffnen.

Ja, da waren wir jetzt ausgeschlossen oben auf dem Turm allein. In ersten Moment war Herr Flach fast wahnsinnig vor Wut, aber dann mussten wir eigentlich darüber lachen, das war ihm  noch nie passiert, aber ja, wie kommen wir wieder runter?

Wir fingen an vom Turm aus “Hallo” und “Haaalloooo” zu schreien, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, und wir schwenkten wild mit unseren Armen. Aber das hatte nicht funktioniert, die Leute winkten fröhlich zurück.

Als wir dann anfingen um “HILFE” zu rufen, bemerkte uns nach einer Weile, eine der Damen vom Rathaus, und bemerkte, dass da oben auf dem Kirchturm etwas nicht stimmte, (Handys hatten wir nicht dabei). Als die Dame unten an der Kirche angekommen war, rief der Herr Flach laut, dass wir eingesperrt waren, und dass sie die Schlüssel für die Kirche im Rathaus holen müsste.

             Nikolai Kirche anno 2022

Zusammen waren wir sicher eine Stunde im Turm gefangen, bevor wir aus unserer Not befreit wurden. Aber ich hatte eine schöne Geschichte zu erzählen, als ich später nach Hause kam. Und die Geschichte wurde später noch oft erzählt.

Neukirchen-knullgebirge Youtube link1.

Neukirchen-Knullgebirge Youtube link 2

Gebruikte Bronnen / Verwendete Bucher:

 

Das alte Neukirchen und seine Stadtteile, 1984 von Gerhard Frock, Wolfgang Mantz, Helmut Reich, Norbert Schmidt und Walter Siemers.

 

 

500 Jahre Nikolaikirche 1497-1997, Herausgeber: Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Neukirchen/Knüll. Redaction: Walter Flach, Klaus Geratz, Andreas Schütz, Dr.Walter Weishaar.

Wissenswertes und Interessantes aus den Jahrhunderten, Geschichte und Geschichten 1142-1992 Festbuch zum 850 jährigen Jubiläum. Redaction: Wolfgang Mantz, Helmut Reich, Friedrich Wilhelm Ströhler und Friedrich Wilhelm Walper.

                                       Alles hat seine Zeit.

Es gibt eine Zeit der Freude, des Glücks,
eine Zeit beisammen zu sein,
eine Zeit sich zu trennen,
eine zeit der Stille,
eine zeit des Schmerzes, der Trauer,
eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

 

ZURÜCK ZUM ANFANG DIESER SEITE KLICKEN AUF DIESEN LINK.

Familie gebeurtenissen met historische en genealogische achtergronden.