<linearGradient id="sl-pl-bubble-svg-grad01" linear-gradient(90deg, #ff8c59, #ffb37f 24%, #a3bf5f 49%, #7ca63a 75%, #527f32)
Bezig met laden ...

Privacy Policy Pagina!

Privacy beleid:

Ons website-adres is: https://tenthofvannoorden.nl.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Standaard delen wij geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht, (bijv. youtube video’s).

Copyright:

Niets van deze site mag zonder toestemming van ondergetekende worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, (zie ook de informatie hoe om te gaan met de stamboomgegevens).

In verband met bescherming persoonsgegevens en privacywetgeving, wordt niets geschreven, of foto’s gepubliceerd van nog levende personen, zonder diens nadrukkelijke toestemming. Het recht op privacy is verankerd in onze Grondwet.

Wilt U bepaalde informatie of gegevens liever verwijderd zien van de site, laat het mij weten via onderstaand mailadres.

Ondergetekende is tegen rechts-extremisme, tegen racisme en rassendiscriminatie en tegen antisemitisme. Op deze site zijn geen gewelddadige, geweld verheerlijke, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarige schadelijke inhoud, nog oproepen tot het plegen van strafbare feiten.

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van  ChatGPT- technologie, dan wel programma’s van een taalrobot.  Waar alleen wel gebruik is gemaakt van Artificiële Intelligence (AI), is op de pagina van ADAM RITTER, waarbij hij in een korte film ons in het Nederlands toespreekt, een taal die hij echter niet spraK, (deep fake), hierbij is gebruik gemaakt “live story” software van My Heritage. Tevens is een afbeelding van Napoleon Bonaparte bewerkt, hierbij zijn aan de hand van een aantal schilderijen met afbeeldingen van Napoleon, deze bewerkt tot een moderne en scherpe nieuwe afbeelding.

Juridische informatie:

Ondergetekende werkt de informatie op zijn website voortdurend bij en controleert deze. Ondanks alle zorg kunnen de gegevens in de tussentijd zijn gewijzigd. Een aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar via hyperlink wordt verwezen.  Ondergetekende is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via een dergelijke verbinding kunnen worden bereikt. Mocht u via een hyperlink naar een illegale pagina komen, laat het mij dan weten: Ondergetekende zal de link onmiddellijk na kennis verwijderen.

Contactmethode in het geval van privacy specifieke gevallen, via (Bert(et)tenthofvannoorden.nl)

Ondergetekende heeft bij de plaatsing van foto’s en afbeeldingen naar waarheid, zo veel mogelijk geprobeerd om te achter halen of er nog octrooi-, auteurs-, of royalty rechten op de foto’s/afbeeldingen berusten, danwel dat zij rechtenvrij kunnen worden gebruikt. Mochten er nog rechten op foto’s/afbeeldingen rusten, dan hoor ik dat graag, en zal de foto/afbeelding van de site worden verwijderd.

Hoe om te gaan met stamboomgegevens van deze website.

Extract uit het geboorte register van de stad  Elten. 15-9-1787 gedoopt Elisabetha Tenholter.

Bij stamboom onderzoek ontkom je er niet aan dat databases worden geraadpleegd en stamboomgegevens worden overgenomen. Inmiddels heb ik veel gegevens verzameld, bewijzen met namen, datums, aktes uit DTB boeken, geboorte-, huwelijks-, en overlijdensaktes, testamenten, foto’s, aangevuld uitgebreide teksten en persoonlijke verhalen. Hierin zitten waardevolle uren, de meeste gegevens zijn feiten uit openbare archieven, zoals namen en data, op deze informatie rust geen auteursrecht. Dus die informatie mag worden overgenomen, echter op de door ondergetekende geschreven levensverhalen berust wel het auteursrecht. Feiten uit deze verhalen mogen worden overgenomen om daar zelf een eigen verhaal van te maken.

Uit een vonnis van de rechbank in Zeeland uit 2014, werd bepaald dat een stamboom niet auteursrechtelijk beschermd is.

Mijn stamboomgegevens mag je overnemen.

Alles wat ik publiceer rond feiten van mijn stamboom, mag je overnemen. Graag zelfs, want ik wil juist dat mijn werk niet verloren gaat. Toch, als je een heel persoonsverhaal overneemt (volledig kopieert en plakt) dan zou ik het wel fijn vinden als je mij als bron vermeld en mij dit laat weten.

Bert Tenthof van Noorden.

Geinstalleerde Plugins:

TERUG NAAR TOP

Familie gebeurtenissen met historische en genealogische achtergronden.